FIEUN står värd för en social dialog: Utmaningar, lösningar och framtida strategier inom Nepals finanssektor

13.07.23

FIEUN står värd för en social dialog: Utmaningar, lösningar och framtida strategier inom Nepals finanssektor

Som svar på de pressande ekonomiska omständigheterna i Nepal tog Financial Institute Employees Union in Nepal (FIEUN) initiativet till att organisera en social dialog om landets finansindustri. 

Evenemanget bevittnade en imponerande uppslutning av 90 deltagare, inklusive representanter från finansbranschens företagsförbund, ledningspersonal, VD:ar, finansministern och den tillförordnade chefen för Nepals centralbank. Det primära syftet var att samla berörda intressenter för att gemensamt ta itu med utmaningarna, identifiera potentiella lösningar och ge värdefulla insikter inför den kommande penningpolitiken i Nepal.

Finansminister Prakash Sharan Mahat betonade att finansiella kriser inte bara påverkar investerare och bankirer utan alla i landet. Det är absolut nödvändigt att alla intressenter inom finanssektorn förstår sina roller och sitt ansvar. Därför fokuserar den sociala dialogen på att effektivt ta itu med dessa ansvarsområden i branschen.

Nar Bahadur Thapa, tidigare verkställande direktör för Nepals centralbank (NRB), presenterade ett arbetsdokument som diskuterade utmaningar, lösningar och framtida strategier för den finansiella sektorn i Nepal. Nilam Dhungana Timilsina, tillförordnad chef för Nepals centralbank (NRB), betonade NRB:s roll för att kontrollera inflationen, upprätthålla den externa betalningsbalansen och säkerställa stabilitet i den finansiella sektorn.

Padam Raj Regmi, ordförande för FIEUN, framförde ett viktigt budskap och varnade för att försumma fackföreningarna i den politiska beslutsprocessen. Han diskuterade behovet av ett förbättrat styrsystem som prioriterar öppenhet, ansvarighet och delaktighet, särskilt i kristider.

Shankar Lamichhane, ordförande för UNI Nepals samverkansråd, underströk betydelsen av samarbete mellan NBA, NRB, statliga myndigheter och fackföreningar. Med över 100.00 anställda i branschen spelar arbetstagarna en avgörande roll för att skydda sina arbetsplatser och sin försörjning.

Ekonomi

Nepal

UNI Asien och Stillahavsområdet