UNI Global Unionens generalsekreterare Christy Hoffman reste till Kiev förra veckan som en del av ett internationellt fackligt solidaritetsuppdrag till Ukraina för att stärka stödet till fackföreningar och arbetstagare i landet.

Delegationen, som leddes av Internationella fackliga samorganisationen (IFS), bestod av Luc Triangle, generalsekreterare för IFS, Atle Høie, generalsekreterare för IndustriALL Global Union, och Paul Novak, som representerade British Trades Union Congress.

Gruppen träffade de ukrainska fackföreningsledarna Mykhailo Volynets, ordförande för Confederation of Free Trade Unions of Ukraine och även parlamentsledamot, och Hryhoriy Osovyi, ordförande för Federation of Trade Unions of Ukraine, tillsammans med många fackförbund i Ukraina, inklusive UNI:s medlemsförbund Cultural Workers of Ukraine.  

Många tusen ukrainska soldater har stupat eller lemlästats i striderna, medan minst 10.000 civila har dödats och 20.000 skadats enligt FN. Även långt från frontlinjerna innebär ryska attacker att det dagliga livet avbryts av flyglarm och missilattacker.

"Vi fick förstahandsinformation om de utmaningar som arbetstagare och fackföreningar i det krigshärjade landet står inför och om deras mod när de fortsätter att utföra sina uppgifter under extrema förhållanden", säger Hoffman. "Arbetstagarna har kallats till frontlinjen, många har flytt från Ukraina och ekonomin förstördes 2022 och visar först nu tecken på återhämtning."

Uppgifter från International Labour Organization visar att BNP sjönk med 29 procent under det första året sedan kriget började och att 2,4 miljoner arbetstillfällen försvann. Det finns nu uppskattningsvis 6 miljoner ukrainare som arbetar utanför landet, varav 45 procent har lämnat landet sedan kriget bröt ut. 

Delegationen besökte kraftverket Tripilska, nära Kiev, som nästan helt har förstörts av ryska missiler i deras försök att utplåna Ukrainas kritiska infrastruktur. "Personalen gör heroiska insatser för att återuppbygga anläggningen utan att veta om den kommer att förstöras igen", säger Hoffman.   

De globala facken beklagade attackerna mot civilbefolkningen och infrastrukturen. Under ett gripande besök på Kievs största barnsjukhus träffade gruppen barn som fallit offer för bombattacker och fick höra om hur svårt det är att arbeta under krigshot och med underbemanning.

Vikten av social dialog både under kriget och för återuppbyggnaden i framtiden var ett viktigt budskap från den internationella delegationen till arbetsgivare och politiker.  

Hoffman, som också är ordförande för Council of Global Unions, sade: "Trots landets enighet mot den ryska aggressionen har vissa krafter tyvärr tagit kriget som täckmantel för att inskränka arbetstagarnas rättigheter, uppenbarligen med avsikten att dessa förändringar ska bestå i framtiden. Många röster, även bland arbetsgivarna, talade till stöd för den sociala dialogen, men denna viktiga princip verkar vara på väg att upplösas i praktiken och i lagstiftningen."

De senaste lagändringarna innebär bland annat en dramatisk minskning av antalet personer med förhandlingsrätt. 

"Vi fick veta att vissa affärsintressen i tysthet arbetar för att se till att framtidens Ukraina kommer att uppfylla deras önskelista: extremt begränsad förhandlingsrätt med få lagstadgade rättigheter för arbetstagare, nolltimmarskontrakt och en utveckling mot privatisering av pensionssystemet. Vi måste stoppa detta nu."

Delegationen klargjorde att den globala arbetarrörelsen skulle stå stark och kräva att alla återvinningsfonder villkoras av kollektiva förhandlingar för de berörda arbetstagarna. 

"Miljarder offentliga dollar kommer sannolikt att strömma in i Ukraina för att stödja en slutlig återhämtning, inklusive från trauma, och återuppbyggnad. Dessa pengar kommer att bidra till återuppbyggnaden, men de bör också skapa möjligheter till bra jobb och en roll förfackföreningarna så attdet ukrainska folket får det samhälle de förtjänar", säger Hoffman.  

De globala facken har fördömt den ryska aggressionen mot ett fritt och oberoende Ukraina och står enade i sitt stöd för det ukrainska folket.