x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Den internationella dagen mot homofobi, bifobi och transfobi (IDAHOBIT), som firas den 17 maj, är ett tillfälle för fackföreningsrörelsen över hela världen att (åter) bekräfta vårt åtagande om solidaritet med hbtqi-personer och samhällen som alltmer utsätts för belägring. Ingen kamrat får lämnas efter i vår kamp för jämlikhet, rättvisa och frihet för alla. 

Solidaritet är ett motgift mot en värld som präglas av konflikter och ojämlikhet. Därför är det viktigt att vi förenar oss, gör motstånd och utmanar arbetsgivare och regeringar samtidigt som vi bygger starka rörelser för att uppnå social och ekonomisk rättvisa för alla.

Vi är som starkast och mest effektiva när vi står enade, oavsett vilka skillnader vi kan ha. Den globala anti-apartheidrörelsen, till exempel, överskred gränser och ras för att få slut på en rasistisk regim. Det är talande att Sydafrikas konstitution, som antogs efter apartheid, var den första i världen som uttryckligen skyddade hbtqi-personers rättigheter.

Kampen för HBTQI+ -jämlikhet har letts av många modiga ledare som delar våra fackliga och progressiva värderingar. I många länder fortsätter fackföreningarna att vara en framträdande del av kampen och uppnår ofta framgångar i kollektivförhandlingar som påverkar policy- och lagändringar. När HBTI+-arbetare organiserade sig för att bekämpa homofobi, bifobi och transfobi i arbetslivet och samhället, anslöt sig många fackförbund till kravet på skydd mot diskriminering och likabehandling. Vår underliggande solidaritetsetik krävde att vi stod på arbetstagarnas sida när de utsattes för utestängning, diskriminering, trakasserier och våld.

Solidaritet är fortfarande både drivkraften och grunden för vår rörelse och leder oss mot en framtid med jämlikhet, rättvisa och frihet för alla. I motsats till detta försöker starka krafter splittra arbetstagare och smutskasta hbtqi-personer för att avleda uppmärksamheten från frågor som korruption, ojämlikhet och misslyckad nyliberal politik. De riktar ofta in sig på låginkomsttagare, utnyttjar deras oro som orsakas av ekonomiska orättvisor och framställer felaktigt "eliternas" kulturella intressen som vanliga människors värderingar. Denna splittrande retorik sprids via sociala medier och hemliga ekonomiska bidrag.

Vi har blivit bekanta med högerns syndabockar bland invandrare och fattiga, dess islamofobi, rasism och antisemitism. Kvinnohatet har intensifierats med attacker på kvinnors kroppsliga autonomi och integritet. Allt detta är en del av en organiserad, rättighetsfientlig agenda som är ett direkt hot mot allt det som fackföreningarna står för och kämpar för.

På denna internationella dag mot homofobi, bifobi och transfobi förbinder vi oss att fortsätta kämpa för alla arbetstagares rättigheter och uppmanar våra medlemsförbund runt om i världen att stödja vår uppmaning att stoppa våld och diskriminering på arbetsplatsen och se till att ingen kamrat lämnas utanför.

En skada på en person är en skada på alla.

Solidaritet kräver inget mindre av oss.

Relaterade länkar:

UNI Europa och arbetsmarknadens parter undertecknar de första sektorsövergripande EU-riktlinjerna om avskaffande av våld och trakasserier