Irländska fackföreningar utlyser första fackliga veckan

16.02.24

Veckan med samordnade evenemang på arbetsplatser och i lokalsamhällen över hela Irland kan bli "den största mobiliseringen av fackföreningsmedlemmar på årtionden".

Irländska fackföreningar utlyser första fackliga veckan

Irish Congress of Trade Unions (ICTU) har tillkännagivit planer på att hålla Irlands första fackliga vecka någonsin mellan den 29 april och 6 maj 2024. ICTU sade att veckan med samordnade evenemang på arbetsplatser och i lokalsamhällen över hela ön Irland kommer att bli "den största mobiliseringen av fackföreningsmedlemmar på årtionden". Aktionen stöds av UNIs irländska medlemsförbund som CWU, SIPTU, FSU och FORSA.

Trade Union Week kommer att markera kulmen på ICTU:s kampanj Better in a Trade Union, som lanserades den här månaden för att främja värdena och fördelarna med fackligt medlemskap. Kampanjen Better in a Trade Union, som omfattar arbetstagare inom den offentliga och privata sektorn från hela Irland, lyfter fram fördelar som ökad anställningstrygghet, råd och stöd, förbättrade anställningsvillkor och bättre löner.

Nästan hälften av unga arbetstagare skulle gå med i en fackförening

I en omnibusundersökning som RED C nyligen genomförde uppgav 44 procent av de sysselsatta 18-34-åringarna att de skulle vara intresserade av att gå med i en fackförening. De främsta anledningarna till detta var att fackföreningar ger anställningsskydd på arbetsplatsen och förhandlar fram bättre löner och villkor. På frågan varför de ännu inte gått med i en fackförening var det vanligaste svaret "ingen har någonsin bett mig göra det".

ICTU:s generalsekreterare Owen Reidy talade vid lanseringen och sa att fackmedlemmar har högre löner än oorganiserade arbetstagare, och att det finns en växande medvetenhet bland framför allt unga arbetstagare om fördelarna med fackföreningar.

"Vi vet att alla mår bättre i en fackförening, och det finns i synnerhet en grupp yngre arbetstagare som inser behovet av att ha någon i sin ringhörna som kämpar för anställningsskydd, bättre löner och arbetsvillkor", sade han. "De förstår att dessa rättigheter endast kan uppnås genom kollektiva åtgärder, så Trade Union Week är vår uppmaning till alla att engagera sig.

Lagstiftning krävs för att stödja kollektivförhandlingar

Reidy sade att i Irland kan anställda i den privata sektorn som vill gå med i en fackförening möta motstånd från sina arbetsgivare.

"Vi vill rikta strålkastarljuset mot det faktum att många arbetsgivare i den privata sektorn på Irland, till skillnad från i de flesta EU-länder, har vetorätt mot att deras anställda får tillgång till fackföreningar och kollektivförhandlingar", sade han. "Detta är fel och måste förändras. Forskning har visat att hundratusentals arbetstagare vill gå med i en fackförening och vet att de har det bättre där. De får inte längre nekas denna rättighet."

UNI Europa har under de senaste åren verkat för att flytta fram positionerna för kollektivavtal och har tillsammans med den europeiska fackföreningsrörelsen lyckats få igenom EU:s direktiv om minimilöner. Lagstiftningen sätter ett 80-procentigt mål för kollektivavtalstäckningen i EU:s medlemsländer. Om detta mål inte nås, som i Irland, måste hindren för kollektivförhandlingar åtgärdas i nationella handlingsplaner. Därför är detta ett kraftfullt verktyg för att dramatiskt förbättra situationen för irländska arbetstagare.

Reidy sade: "Det kommer att vara den här regeringens ansvar, och den regering som följer under det kommande året, att uppfylla Irlands skyldigheter att leverera EU:s direktiv om tillräckliga minimilöner. Detta kommer att förbättra levnadsstandarden och arbetsvillkoren, men framför allt kommer det också att främja kollektivförhandlingar som ett sätt att fastställa löner. Detta är den mest betydelsefulla och progressiva lagstiftning som har kommit från EU på en generation."

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig kommenterade: "ICTU:s kampanj Better in a Trade Union kommer precis vid rätt tidpunkt. För det första finns det en enorm vilja bland unga människor på Irland att gå med i en fackförening och kämpa kollektivt för bättre löner och villkor. För det andra har vi ett unikt tillfälle med EU:s lagstiftning om minimilön att göra det mycket enklare att gå med i facket och delta i kollektiva förhandlingar - särskilt inom den privata sektorn. Det är det enda sättet för Irland att nå 80 procents kollektivavtalstäckning. För det tredje, med ICTU:s kampanj trappar vi upp vår kamp för starkare fackföreningar och kollektivavtal inför vår fyråriga konferens i Belfast i mars 2025. Så när fackligt aktiva från hela Europa samlas i Belfast kommer vi att kunna fira framgångarna för vår rörelse i Irland och utanför."

Besök www.unions.ie för att lära dig mer om kampanjen Better in a Trade Union och ta del av vittnesmål från fackföreningsmedlemmar.

Nyheter

Irland

UNI Europa