x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Korean Finance Industry Union förklarar att förhandlingarna inom industrin brutit samman

21.07.23

Korean Finance Industry Union förklarar att förhandlingarna inom industrin brutit samman

Vid ett gemensamt möte för bankförbundens ordförande den 18 juli meddelade KFIU:s ordförande Pak Hong-Bae att den femte rundan av centrala förhandlingar med deras förhandlingspartner på branschnivå, Korea Bank Association (KBA), hade brutit samman.

Sedan den 12 april har 25 intensiva förhandlingsrundor ägt rum, däribland 17 rundor med förhandlingar på arbetsnivå, två rundor med förhandlingar på verkställande nivå, fem rundor med delegationsförhandlingar och 1 runda med representativa förhandlingar.

Det sista halmstrået som knäckte förhandlingarna var KBA:s fortsatta vägran att acceptera de flesta förslag som lades på bordet. I den rådande inflationsmiljön vägrade bankledningen att höja lönerna med mer än 1,5 procent, vilket är lägre än minimilöneökningen och betydligt lägre än löneökningstakten för stora företag i andra sektorer.

VD Pak Hong-Bae sade: "Med tanke på den svåra interna och externa miljön förväntade vi oss smidiga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter och ett aktivt samtycke till en tidig lösning av industriförhandlingarna, men det är olyckligt att skillnaden i förståelse och acceptans mellan oss är så stor."

KBA körde fast i frågor som att utarbeta en åtgärdsplan i händelse av omlokalisering eller stängning av kontor på alla nivåer, en facklig delegats deltagande i styrelsemötet som observatör, att skapa och utöka högkvalitativa jobb inom sektorn, att utöka den interna välfärdsfonden och att diversifiera affärs- och arbetstider, inklusive en 4,5-dagarsvecka. Den enda bestämmelse som godkändes var antagandet av en förklaring och uppsättning av affischer för att öka medvetenheten om trakasserier på arbetsplatsen.

KFIU var djupt besvikna över att bland de förslag de lade fram, trots att KBA instämde i att insatser för att förbättra allmänhetens uppfattning om finansbranschen är nödvändiga, diskuterades inte de tre gemensamma projektförslagen för sociala bidrag från arbetsmarknadens parter. Projekten kommer att finansiera stöd till byggandet av ett medicinskt center, tillhandahållande av psykologiskt rådgivningsstöd för callcenter som anlitas av finanssektorn samt rekrytering och placering av supportrar för att hjälpa äldre kunder som besöker bankkontor. 

Ordförande Pak Hong-Bae sa att KFIU kommer att lämna in en medlingsansökan till den centrala arbetsmarknadskommissionen den 18 juli. Han varnade också för att beroende på medlingsresultatet utesluter inte finanssektorns fackförening strejkåtgärder. 

Ekonomi

UNI Asien och Stillahavsområdet