x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Första maj: Vi samlas för att slå tillbaka högerextremister, främja jämställdhet och demokrati

01.05.24

Första maj: Vi samlas för att slå tillbaka högerextremister, främja jämställdhet och demokrati

Den 1 maj skickar UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman följande meddelande:

Glad första maj! 

Fackföreningarna går ut på gatorna idag för att både slå tillbaka och vinna framåt. Vi firar vikten av att arbetstagare går samman för att vinna sin makt i samhället. Och vi kämpar mot den fortsatta utvecklingen av en högeragenda som har för avsikt att avskaffa våra rättigheter, sänka vår levnadsstandard och förstöra våra demokratier.   

Världens 3.000 miljardärer har ökat sin förmögenhet med 34 procent sedan 2020 samtidigt som arbetstagarnas rättigheter har försämrats på alla sätt. Inflationen har tagit en stor del av arbetstagarnas löner och nedskärningarna i de offentliga utgifterna har stoppat fattigdomsbekämpningen. Det är inte konstigt att förtroendet för regeringen har sjunkit kraftigt och därmed också förtroendet för demokratin.

Alltför många arbetstagare är så drivna av ilska över status quo att de omfamnar svekfulla politiska ledare som inte delar demokratiska värderingar, som föredrar att skylla försämringar av levnadsstandarden på "utomstående" och som underblåser rasism och nationalism. Kvinnors och HBTQ+-gruppers rättigheter är också under attack.   

Men högerkrafterna får inte underskatta fackföreningsmedlemmarnas kraft och beslutsamhet att mobilisera, slå tillbaka och vinna tillbaka våra demokratier. I Argentina beslutade t.ex. den högerextreme ledaren Milei att han bara kunde genomföra sina smärtsamma "reformer" om han först krossade fackföreningarna. Hundratusentals arbetare har sedan dess gått ut i generalstrejk och Milei kommer att möta motstånd vid varje tillfälle.   

Vi vet att fackföreningar är en förutsättning för demokratiska arbetsplatser. De är en viktig kontroll av arbetsgivarnas makt på arbetsplatsen. De säkerställer att arbetstagarna behandlas som människor, inte som robotar, som Amazon-arbetare ofta säger.  

Men de gör mer än att förhandla om löner och villkor. Fackföreningar utbildar och mobiliserar, och just nu kunde det inte vara viktigare. World Economic Forum har identifierat felaktig information som den största globala risken för vår framtid och våra demokratier. Falska berättelser frodas när arbetstagarna känner att deras värdighet håller på att tas ifrån dem. Vi vet att ekonomiska påfrestningar ökar klyftorna mellan raser, nationaliteter och religioner, eftersom människor gör migranter och minoriteter till syndabockar i stället för de rika och mäktiga som för politiken. 

Fackföreningar förespråkar inkludering, försvarar värdighet och förstärker ekonomisk rättvisa i våra samhällen. De främjar solidaritet i samhällen där rasism och främlingsfientlighet alltför ofta växer.  

Det är därför som vårt åtagande som fackföreningar denna första maj inte bara får vara att bevara rättigheter på arbetsplatsen. Vi måste kämpa för att främja rättvisa i våra samhällen. Det gör vi genom att organisera oss och få vår rörelse att växa. Vi gör det genom vår gemensamma kamp för demokrati.  

Så gör oss sällskap på gatorna och i fackföreningslokalerna idag. Kräv att din arbetsgivare och dina förtroendevalda lyssnar på din röst. Låt oss visa att demokrati inte slutar med en omröstning, utan att den börjar där. 

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa