x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

NSEF Bangladeshs påverkansarbete ger sex nya fackföreningar

14.06.24

NSEF Bangladeshs påverkansarbete ger sex nya fackföreningar

Som ett resultat av National Shop Employee Federations (NSEF) outtröttliga ansträngningar att förbättra arbetsvillkoren och rättigheterna för över 6 miljoner butiks- och detaljhandelsanställda i Bangladesh har sex fackförbund lovat att gå med i den nationella federationen, vilket stärker dess förmåga att förespråka arbetstagarnas rättigheter.

När en annan viktig högtid, Eid ul Adha, närmar sig den 17 juni höjer medlemsförbundet UNI Global Union återigen rösten för att se till att butiks- och detaljhandelsanställda får sin lagstadgade festivalbonus.

Den 7 juni organiserade NSEF en presskonferens med en mänsklig kedja utanför National Press Club i Dhaka, där mer än hundra arbetstagare deltog för att framföra sina krav, bland annat på utbetalning av Eid-bonusar motsvarande en månadslön, löne- och övertidsersättningar för maj månad samt en dags ledighet för alla butiks- och detaljhandelsanställda i faserna före Eid.

För att stärka sitt krav engagerade NSEF proaktivt generalinspektören (IG) för avdelningen för inspektion av fabriker och anläggningar (DIFE) under arbetsmarknadsdepartementet. De lyckades övertala generalinspektören att utfärda ett särskilt officiellt cirkulär till alla 31 divisionskontor inom DIFE, i syfte att säkerställa genomförandet av festivalbonusar för butiks- och detaljhandelsanställda.

Översatt version av Circular

NSEF spred cirkuläret och tillhörande dokument till alla fackföreningar på lokal nivå i Bangladesh och uppmanade fackföreningsledarna att ta kontakt med sina respektive DIFE-kontor och lokala ägarföreningar. Denna bottom-up-strategi ger de lokala fackföreningarna möjlighet att driva sina krav med hjälp av cirkuläret.  

Att sex fackförbund nu ansluter sig till NSEF är ett bevis på federationens effektiva strategier och de lokala fackförbundens erkännande av deras insatser.

UNI Global Union och UNI Asia & Pacific hyllar NSEF och ger sitt starka stöd till deras pågående kamp för arbetstagarnas rättigheter i Bangladesh.

Nyheter

Handel

Bangladesh