Efter flera års kamp förbereder sig OPZZ KP, som är anslutet till det polska UNI Global -facket, för att få till stånd sitt första kollektivavtal med ORPEA - ett avtal som kommer att omfatta alla fjorton anläggningar i landet som drivs av vårdjätten. Facket säger att detta framsteg har möjliggjorts av den långa kampen som kulminerade i det globala avtalet mellan UNI och ORPEA som undertecknades i april 2022.

Förhandlingarna kommer att inledas om frågor som arbetstagarna har bestämt, bland annat rättvisa löner under en levnadskostnadskris, säker bemanning, öppenhet och ansvarsskyldighet för deras sociala solidaritetsfond och minskning av otrygga anställningsförhållanden. OPZZ KP:s medlemsantal har tredubblats sedan det globala avtalet undertecknades och är det enda fackförbundet som uppfyller Polens tröskel för företagsrepresentation.

"Vi började organisera oss 2018 eftersom vi vill ge våra invånare bästa möjliga vård och samtidigt kunna försörja oss själva och våra familjer med värdighet", säger Anna Bacia, ORPEA-anställd och ordförande för OPZZ KP. "Vi mötte motstånd och repressalier, men sedan vår kamp och det globala avtalet har företaget börjat ändra sin inställning till fackföreningar. Även om vi fortfarande har våra meningsskiljaktigheter, så utvecklar vi nu, i stället för att slåss som för några år sedan, en relation som är mycket mer i en anda av socialt partnerskap."

Bacia fick sparken på grund av sitt fackliga ledarskap 2019 och återanställdes först efter en tvåårig kampanj från UNI:s vårdsektor som omfattade marscher, petitioner och globala solidaritetsaktioner.

Sedan dess har företaget, både i Polen och globalt, fått en ny ledning och gjort fasta åtaganden om att upprätthålla de anställdas rättigheter, inklusive fackföreningarnas grundläggande friheter. Istället för att stå på strejkstrecket är Bacia nu på väg till förhandlingsbordet.

"OPZZ KP förändrar inte bara ORPEA Polen utan hela långtidsvårdssektorn i landet", säger Adrian Durtschi, chef för UNI Care. "Arbetstagarnas engagemang och mod är inspirerande, och UNI kommer att fortsätta att stå på deras sida när de förhandlar om sitt första kollektivavtal."

Nyheter

Vård

UNI Europa