x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Den filippinska Filippinska Magna Carta för Barangay Health Workers är på väg mot sin första officiella läsning. Ett avgörande steg som signalerar en förnyad satsning på lagstiftning som syftar till att förbättra välfärden för hundratusentals vårdarbetare. Denna utveckling har fått positiva reaktioner från sektorns anställda och deras förespråkare. 

"Under lång tid har BHW:er väntat på att någon ska hjälpa oss att kämpa för våra rättigheter. Många har gett löften, men alla har kommit till korta", säger Myrna Gaite, ordförande för BHW National Capital Regional Federation, som är en del av UNI Global Union. "Vi riktar vår tacksamhet till de människor som har visat genuin medkänsla och omsorg om oss, till exempel rep. Angelica Natash." Rajendra Acharya, regionsekreterare för UNI Global Union Asia & Pacific, instämde i Gaites åsikter och gav sitt starka stöd till lagförslaget: "Om lagförslaget antas kommer det inte bara att innebära en monumental seger för BHW:er i Filippinerna, utan också tjäna som inspiration för vårdpersonal i hela världen. Vi ansluter oss helhjärtat till uppmaningen till den filippinska senaten att stödja denna lagstiftning."

Magna Carta of Barangay Health Workers är en banbrytande lagstiftning som syftar till att skydda hundratusentals filippinska Barangay Health Workers (BHW) välfärd och intressen. Lagförslaget godkändes vid den tredje och sista behandlingen den 12 december 2022 genom insatser från BHW-partiets lista Representant Angelica Natasha Co som huvudförfattare till lagförslaget i representanthuset.

Senatens utskott för hälsa och tillsammans med utskotten för lokala myndigheter, vägar och medel samt finans höll ett tekniskt arbetsgruppsmöte den 11 mars för att konsolidera de 17 versioner av Magna Carta som finns i senaten. Efter år av vila resulterade denna gemensamma ansträngning i att lagförslaget gick vidare till första behandlingen.

Roland de la Cruz, ordförande för UNI Global Union Philippines Liaison Council, betonade att denna utveckling innebär ett betydande steg framåt för att skydda välfärden och välbefinnandet för våra hängivna vårdarbetare. "I en tid då de krav och utmaningar som vårdpersonalen ställs inför saknar motstycke, visar detta avgörande steg inte bara på ett engagemang för ansvarighet och transparens, utan understryker också en djup respekt och uppskattning för de ovärderliga bidrag som våra BHW:s gör."

 Barangay Health Workers tillhandahåller samhällsvård till miljontals människor i landet - inklusive första hjälpen, mödra-, neonatal- och barnhälsa samt samhällsbaserade insatser inklusive immuniseringar. För närvarande finns det hundratusentals BHW:er, men med en växande befolkning på över 117 miljoner filippiner är det nuvarande antalet BHW:er alldeles för lågt för att kunna tillgodose filippinernas behov av hälso- och sjukvård. Dessutom utsätts BHW:erna för trötthet och sjukdomar. Den Magna Carta för Barangay Health Workers lagförslag syftar till att ge BHW omfattande och förbättrade förmåner, vilket är en betydande förbättring jämfört med villkoren i tidigare lagstiftning. Bland de förmåner som ska tillhandahållas finns riskersättning, transportersättning, ersättning för uppehälle, engångsbelopp för pensionering, hälsoförmåner, försäkringsskydd, semester och föräldraledighet, kontantbonusar, invaliditetsersättning och civil tjänstebehörighet för BHW som har minst fem års sammanhängande tjänstgöring.

Parallellt med detta lagstiftningsarbete har strålkastarljuset riktats mot de försenade HEA-betalningarna (Health Emergency Allowance), ett viktigt ekonomiskt stöd avsett för BHW-personal i samband med hälsokriser. BHW:s representant på partilistan Angelica Natasha Co sammanträdde därför med viktiga hälsovårdstjänstemän för att analysera och åtgärda de flaskhalsar som hindrar dessa viktiga medel från att nå BHW:erna.

Denna lagstiftning stöds av UNI Global Union genom Together We Care, ett banbrytande initiativ för att förbättra kvinnors ekonomiska trygghet genom att främja en kvalificerad, bemyndigad arbetskraft inom hälso- och sjukvårdssektorerna med stöd av USAID, Ford Foundation och CARE Fund.

Nyheter

Vård

UNI Asien och Stillahavsområdet