Främja mer mångfaldiga och inkluderande arbetsplatser inom den audiovisuella sektorn

28.05.24

Arbetsmarknadens parter i Europa organiserade ett europeiskt rundabordssamtal om inkludering i den audiovisuella sektorn för att utbyta bästa praxis om mångfaldspolicyer.

Främja mer mångfaldiga och inkluderande arbetsplatser inom den audiovisuella sektorn

Europeiska fackföreningar och arbetsgivare anordnade ett europeiskt rundabordssamtal om inkludering i den audiovisuella sektorn den 30 april 2024 i Berlin. Rundabordssamtalet var en del av ett 2-årigt EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra branschens kapacitet att genomföra mångfaldspolicyer.

Evenemanget i Berlin var det sista rundabordssamtalet i en serie om fyra som anordnas under 2023-2024. Vid de tre första rundabordssamtalen undersöktes begrepp och definitioner samt verktyg för övervakning av mångfald. De diskuterade också intersektionalitet, DEI-strategier, utbildningsvägar in i sektorn och mångfald på film. Resurser och rapporter från de tidigare rundabordssamtalen finns tillgängliga online.

God praxis

Under en första panel delade europeiska branschfolk med sig av goda exempel och sitt engagemang för att förändra branschen. Insikter från Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales i Spanien, Collectif 50/50 i Frankrike, public service-bolaget WDR i Tyskland och Screen Producers Ireland gjorde det möjligt att ta upp och diskutera olika nyckeldimensioner av mångfaldspolicyer: inkludering av yrkesverksamma med funktionsnedsättning, transrepresentation, mångsidiga nyhetsredaktioner och behovet av att motverka stereotyper i porträtt, effekterna av databaser med yrkesverksamma med olika bakgrund och av mentorprogram.

Den andra panelen zoomade in på situationen i Tyskland. Tack vare deltagandet av viktiga branschorganisationer som Die Neuen deutschen Medienmacher*innen, ARD Degeto Film GmbH, Themis Vertrauensstelle e.V, diskuterades konkreta verktyg och förändringsprocesser, utan att man väjde för att ta itu med de utmaningar som ofta uppstår när man inför nya protokoll och nya arbetssätt. Björn Bohning, VD för Produktionsallianz, lyfte fram den "permanenta process" som främjandet av mångfald innebär och förklarade att "främjandet av mångfald och inkludering kräver andra åtgärder än att bara bekämpa diskriminering". Matthias von Fintel, chef för media, journalistik och film på ver.di, tillade: "Vi vill alla bidra till mer öppna produktioner och arbetsmiljöer. [...] Vi behöver en verklig förändring som kommer tillsammans med en förändring av synsättet."

Vad händer härnäst?

De europeiska arbetsmarknadsparterna kommer snart att inleda en fas av förhandlingar om en europeisk ram för åtgärder för mångfald och integration i den audiovisuella sektorn, i syfte att fastställa delade mål och gemensamma mål samt lägga fram rekommendationer för att förbättra industrins förmåga att genomföra och främja mångfaldspolitik.

De kommer att hålla en konferens i Bryssel den 19 november 2024 för att avsluta projektet och presentera läget i förhandlingarna.

Mer information om projektet, rapporterna från rundabordssamtalen, repriser av rundabordssamtalen online och en förteckning över europeiska resurser som samlats in under projektets gång finns på webbplatsen.

Detta projekt, som EU är medgrundare till, är ett gemensamt initiativ från alla de arbetsmarknadsparter som ingår i den europeiska kommittén för social dialog inom den audiovisuella sektorn: European Broadcasting Union (EBU), European Audiovisual Production Association (CEPI), International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), Association of European Radios (AER), Association of Commercial Television and Video on Demand Services in Europe (ACT), European Federation of Journalists (EFJ), International Federation of Actors (FIA), International Federation of Musicians (FIM) och sektorn Media, Entertainment & Arts på UNI Europa (EURO-MEI).