Santander Argentina avskedar en arbetstagare efter att ha meddelat att hon är gravid

14.02.23

Santander Argentina avskedar en arbetstagare efter att ha meddelat att hon är gravid
Efter att den anställde meddelat Santander att hon är gravid informerade banken Santander om att kontraktet inte kommer att förnyas. Desde hace seis meses que la compañera desempeña su labor en esta entidad financiera bajo un contrato que se renueva mes a mes.
 
I denna situation, och enligt principen "tocan a una, tocan a todas", som bland annat visar de olika skillnaderna mellan kvinnor och män, Bancaria se ha movilizado para exigir el reintegro de la compañera junto con la renovación de su contrato a término indefinido, ya que entienden que la permanent renovación de un contrato a plazo fijo precariza y profundiza las brechas de desigualdad.
 
Likaså ifrågasätter organisationen bankens marknadsföring av könsjämlikhet, eftersom man på sin webbplats uppger att man arbetar "för könsjämlikhet på ett sätt som är incessivt" och "strävar efter att avskaffa alla löneskillnader mellan våra yrkesverksamma". Dessutom nämner de att de har "olika program som syftar till att skapa jämlikhet mellan våra yrkesgrupper i de länder där vi är verksamma", vilket är motsatsen till vad som händer i Argentina där en kvinna som arbetar som anställd och gestaltare blir avskedad efter 15 dagar efter att hon anmält sin graviditet.
 
"I denna process informerar de anställda i Comisión Gremial Interna del Banco om att Banco está buscando personal por falta de dotación, lo que reafirma la discriminación contra nuestra compañera, a quien corresponde la dejen efectiva", afirmó Guillermo Maffeo, director regional de UNI Américas Finanzas.

"I det avseendet stöder vi La Bancarias begäran om återintegrering och uppmanar Santander att följa de lagar som finns och som skyddar kvinnor som är embarazadas, och att överge sitt antiarbetsrättsliga beteende att bryta mot lagarna", avslutar han.