Juni är Pride-månaden - då vi på UNI Global Union firar köns- och sexuell mångfald samt framgångarna mot en mer rättvis värld. Vi minns också att Pridefirandet har sina rötter i motståndsrörelsen.

Den 28 juni 1969 gjorde polisen i New York en razzia mot Stonewall Inn som ett led i en pågående kampanj av våld och trakasserier mot HBTQI-grupper. Det uppror som följde gav eko över hela världen och skapade en ny rörelse till försvar för HBTQI-rättigheter, men kampen är långt ifrån över. Homosexualitet är fortfarande olagligt i 64 länder och attackerna mot HBT-personer fortsätter över hela världen.

Så sent som förra månaden antogs den extrema och avskyvärda 2023 Anti-Homosexuality Bill i Uganda, som innebär dödsstraff för vissa samkönade handlingar och ökar fängelsestraffet för ett försök till samkönat beteende till tio år.

Under 2022 nådde våldet mot hbtqi-personer sin högsta nivå under det senaste årtiondet i Europa och Centralasien, enligt en rapport som publicerades i februari av European International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association.

Statliga lagstiftare har infört cirka 420 anti-LGBTI-lagförslag över hela USA sedan början av 2023 - dubbelt så många som under hela förra året. Många av lagförslagen syftar till att neka transsexuella ungdomar könsbekräftande vård.

På UNI tror vi på behovet av att skapa ekonomier med människan i centrum, där alla arbetstagare, oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet, skyddas och får komma till tals. HBTI-personers rättigheter är mänskliga rättigheter och HBT-fobi är inte en facklig värdering.

Denna pride-månad firar vi mångfald och bekämpar diskriminering tillsammans med våra medlemsförbund över hela världen. Mer information och resurser finns på det globala fackets sida om HBTQI-arbetares rättigheter.