Seger för arbetarnas inflytande i Taiwans offentliga mediesektor

05.07.23

Seger för arbetarnas inflytande i Taiwans offentliga mediesektor

Vid ett möte den 29 juni godkände de röstberättigade delegaterna i Taiwan Public Television Service Enterprise Union (TPTSEU), ett medlemsförbund i UNI Global Union, med stor majoritet antagandet av nya stadgar för nominering och val av en facklig representant till styrelsen för Taiwan Public Television Service (PTS).

De nya stadgarna innebär en exceptionell vändpunkt i TPTSEU:s sjutton år långa kampanj för att få en vald arbetstagarrepresentant i PTS styrelse och säkerställa god förvaltning och oberoende för de offentliga medierna i Taiwan.  

TPTSEU:s möte möjliggjordes efter att Legislative Yuan (Taiwans parlament) vid ett sammanträde den 26 maj 2023 ändrade Public Television Act (PTA), som definierar roll, funktion och organisation för den offentligt finansierade Public Television Service Foundation. I PTA definieras också hur styrelsen för Public Television Service Foundation (PTS) ska vara sammansatt.

De viktigaste ändringarna som gjordes den 26 maj gäller PTA:s kapitel två, artikel 13, som anger att en av de 11-15 styrelseledamöterna måste vara en arbetstagarrepresentant. Den ändrade artikeln stöder också TPTSEU:s befogenhet att nominera en arbetstagarrepresentant, en s.k. Employee-Director.

Före ändringen, 2007, förhandlade TPTSEU fram ett genombrottsavtal med regeringen som gav facket rätt att nominera en representant till styrelsen, som består av 11 till 15 ledamöter.

Arrangemanget var dock baserat på goodwill. TPTSEU:s kandidat måste fortfarande godkännas av Legislative Yuans granskningskommitté innan han kunde bekräftas som en av styrelseledamöterna.

Den senaste PTA-ändringen 2023 säkerställer att rätten att nominera en arbetstagarrepresentant till styrelsen som styrelseledamot erkänns och institutionaliseras enligt lagen.

Hamilton Cheng, TPTSEU:s representant i UNI Asia & Pacifics kommitté för media, underhållning och konst, sade: "Denna vinst är en milstolpe för oss och säkerställer att vårt förbunds oberoende och opartiska urvalsprocess respekteras och ger arbetstagarna och deras representanter möjlighet att aktivt bidra till mediebranschens styrning."

Taiwans PTS är nu bara det andra public service-medieorganet, efter ABC i Australien, som uppnått direkt arbetstagarstyre genom rekommendation från arbetstagarorganisationerna i Asien och Stillahavsområdet.