Tunisien är på väg in i totalitarism, varnar Global Unions

27.06.23

Tunisien är på väg in i totalitarism, varnar Global Unions

Globala fackföreningars gemensamma uttalande

En kombination av grundlagsstridig lagstiftning som undertecknats av Tunisiens president och administrativa beslut som drivits igenom av parlamentets talman och de rättsliga myndigheterna begränsar allvarligt det tunisiska folkets rätt att få information, att övervaka de offentliga tjänstemännens arbete och att ställa dem till svars.

I september 2022 undertecknade president Kais Saied lagdekret 54 om bekämpning av brott relaterade till informations- och kommunikationssystem. Det stod snabbt klart att den nya lagen var utformad för att begränsa yttrandefriheten och den offentliga debatten. Lagstiftningen har använts som vapen för att fängsla, hota och trakassera journalister, offentliga personer och medborgare för att de gör sitt jobb eller uttrycker kritiska åsikter. Bland de journalister som har utsatts för rättsliga hot och frihetsberövanden finns Mohamed Yassine Jelassi, ordförande för Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) och Zied El-Heni, journalist och fackföreningsledare.

Den 16 juni 2023 meddelade parlamentet att journalister inte längre kommer att tillåtas att bevaka parlamentsutskottens arbete och debatter. Information om utskottens arbete kommer endast att finnas tillgänglig genom officiella uttalanden från parlamentet. Detta beslut kommer att hindra allmänheten från att förstå parlamentets arbete och begränsa deras möjligheter att övervaka parlamentarikernas arbete.

Den 17 juni 2023 förbjöd antiterroristdomstolen, som är en del av den tunisiska appellationsdomstolen, medierna att publicera några nyheter om 20 oppositionsledare, advokater, aktivister och journalister som sitter i fängelse efter att ha gripits anklagade för "konspiration mot statens säkerhet". Detta är ett godtyckligt beslut som hindrar journalister och allmänheten från att granska utredarnas arbete i ett högprofilerat fall.

Tidigare i år uttryckte Globala fackliga rådet sin solidaritet med fackliga aktivister och ledare för den nationella fackliga centralorganisationen UGTT, som hade gripits och trakasserats av myndigheterna i Tunisien.

Council of Global Unions upprepar härmed att systematiska angrepp på yttrandefriheten, begränsningar i tillgången till information och i granskningen av parlamentets och rättsväsendets arbete samt godtyckligt frihetsberövande av journalister och fackliga ledare är bevis på att Tunisien stadigt glider in i totalitarism. Vi uttrycker härmed vår solidaritet och vårt stöd till de kolleger i Tunisien som kämpar för sina rättigheter och för demokratins framtid i sitt land. Vi uppmanar presidenten, parlamentet och rättsväsendet att ändra kurs och garantera yttrandefrihet för alla i Tunisien.

De globala fackföreningar som undertecknat detta gemensamma uttalande är