x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Americas lanserar en undersökning om diskriminering och trakasserier för hbtq-personer och afrocolombianska arbetstagare

24.04.23

UNI Americas lanserar en undersökning om diskriminering och trakasserier för hbtq-personer och afrocolombianska arbetstagare
UNI Americas lanserar en undersökning för att förstå hur våld, diskriminering och trakasserier påverkar HBTQI+- och afrocolombianska arbetstagare, med fokus på handels- och telekommunikationsbranschen i Colombia.
 
UNI kommer att använda svaren för att få en bättre förståelse för problemen i landet, men också för att utbilda fackföreningsledare i hur de kan ta hänsyn till könsfrågor, antidiskriminering, våld och trakasserier i sina kollektivavtalsförhandlingar.
 
"Undersökningen är ett viktigt steg mot att ta itu med de problem som afrocolombianska och hbtqi-+-anställda i dessa sektorer står inför, så att fackföreningsrörelsen kan företräda deras intressen i kollektivförhandlingar", säger Andrea García, samordnare för UNI Americas Equal Opportunities.
 
García påpekade att UNI och colombianska fackföreningar också kommer att använda forskningen "för att visa den colombianska staten hur viktigt det är att ratificera ILO-konvention 190". C190 erkänner allas rätt till en arbetsplats fri från våld och trakasserier. Fackföreningarna kommer att införliva undersökningsuppgifterna i sin kampanj för att bekämpa diskriminering, våld och trakasserier på arbetsplatsen som dessa utsatta grupper utsätts för.
 
För att komma åt enkäten, klicka här eller skanna nedan.
 
Denna undersökning är möjlig tack vare FNV:s stöd.

 

UNI Americas