UNI tecknar ett nytt globalt avtal med Societe Generale som stärker de koncernanställdas rättigheter

27.06.23

UNI tecknar ett nytt globalt avtal med Societe Generale som stärker de koncernanställdas rättigheter

Paris, 27 juni 2023 Societe Generale har tecknat ett nytt globalt avtal om arbetstagarrättigheter med UNI Global Union som bygger på tidigare avtal från 2015 och 2019. Avtalet stärker UNIs roll som intressent i bankens omsorgsplan, fastställer nya rättigheter för koncernens anställda, moderniserar fackliga rättigheter och erkänner bankens åtaganden i samband med nya arbetssätt.

Det nya avtalet, som omfattar Societe Generales 117 000 anställda i 66 länder, fördjupar UNIs roll som intressent genom en formell mekanism, som inkluderar att ge feedback på bankens Human Resources-pelare i Duty of Care-planen innan den publiceras och att identifiera potentiella risker och åtgärder för att mildra effekterna.

Det fyraåriga avtalet stärker Societe Generales engagemang för de anställdas grundläggande rättigheter, inklusive föreningsfrihet, social dialog och tillgång till fackföreningar. Avtalet fastställer en ny minimibas av sociala rättigheter för koncernens anställda, såsom 14 veckors mammaledighet, 1 veckas pappaledighet, båda med full fast lön, och en dödsfallsersättning, som täcker eller kompletterar befintliga lokala system, på upp till 2 års fast lön. Avtalet omfattar också många andra frågor som hälsa, säkerhet, arbetsliv, förebyggande av diskriminering, trakasserier och olämpligt beteende, mångfald och utveckling av jämställdhet mellan könen.  

I och med den omfattande digitaliseringen av finanssektorn, som förändrar arbetsorganisationen, åtar sig koncernen att främja initiativ för distansarbete. Avtalet förespråkar också föreningsfrihet, social dialog och ansvarsfull användning av digitala verktyg inom ramen för en ansvarsfull digital strategi.

Societe Generales personalchef Anne-Sophie Chauveau-Galas sade

"Som en ansvarsfull arbetsgivare välkomnar Societe Generale detta nya globala avtal om arbetstagares rättigheter som går utöver grundläggande principer och även omfattar riktlinjer för operativ implementering till förmån för våra anställda i alla regioner. Sedan 2015 har Societe Generale och UNI Global Union etablerat och upprätthållit en kontinuerlig, positiv och fruktbar relation. Detta nya avtal erbjuder en gemensam bas av sociala rättighetsgarantier och skydd för alla anställda inom koncernen."

UNI Global Unionens generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Detta stärkta avtal med Societe Generale sätter UNI i centrum för bankens omsorgsplan när det gäller mänskliga resurser. Det sätter också ett nytt riktmärke för skyddet av finansanställda - för första gången förankras fackliga rättigheter gällande distansarbete, AI och digitalisering på en global skala. Eftersom arbetslivet förändras blixtsnabbt är det viktigt att arbetstagarna inte lämnas på efterkälken och att de anställda får ta del av fördelarna med ny teknik. Vad vi har uppnått är ett avtal som är rätt för nuet och anpassat för framtiden."

Foto: Copyright Societe Generale - Frédéric Clavière-Schiele, Head of Group Social Affairs (vänster) undertecknar det nya avtalet med Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union.

Presskontakter UNI Global Unionen:

Leonie Guguen, Senior Communications Manager, +41 79 137 5436 leonie.guguen@uniglobalunion.org