"Vi måste förhandla om algoritmer"

03.03.23

- avslutar Handels (Sverige) efter ny rapport om digitalisering

"Vi måste förhandla om algoritmer"

Den tekniska utvecklingen har påverkat allt fler delar av våra liv, och arbetet är inget undantag. Den kan leda till effektivare och mer stimulerande arbete om den används på rätt sätt, men alltför ofta gör den arbetet monotont, tungt och kontrollerat. I Sverige har handelsanställdas fackförbund Handels publicerat en rapport med titeln Arbete mellan människa och maskin. Den belyser vikten av att involvera de anställda i besluten om hur ny teknik - särskilt algoritmbaserad teknik - används på arbetsplatsen.

Rapporten innehåller resultaten av en undersökning av lagerarbetare. Den visar att majoriteten av dem använder digitala system där algoritmer, robotar och monteringslinjer styr och övervakar arbetet. När det fungerar bra får de anställda kompetensutveckling för att ta på sig mer kvalificerade uppgifter och kontrollera arbetet tillsammans med de digitala systemen. Men när det fungerar dåligt utsätts de anställda för påträngande övervakning och får lite utrymme för mänskligt handlande och tänkande.

Problemet är att man inte alltid tar hänsyn till de anställdas behov och färdigheter när ny teknik införs. Detta leder till att arbetsmiljön blir lidande i stället för att gynna både de anställda och företaget. Endast 17 procent av de anställda får regelbunden kompetensutveckling på arbetsplatsen, medan åtta av tio vill utvecklas för att kunna utföra nya arbetsuppgifter.

"Precis som vi vill förhandla om andra villkor som påverkar arbetsmiljön, vill vi förhandla om algoritmer och högteknologiska system på arbetsplatsen", skriver Linda Palmetzhofer, Handels ordförande, i en debattartikel tillsammans med rapportforskaren.

I Handels rapport föreslås flera åtgärder för att se till att den tekniska utvecklingen på arbetsplatsen gynnar arbetstagarna. För det första föreslår man i betänkandet att man förhandlar om algoritmer, vilket ger arbetstagarna inflytande över hur algoritmiskt styrda system införs och används. För det andra bör arbetstagarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara när nya system införs. Slutligen bör de anställda få kompetensutveckling för att använda ny teknik på arbetsplatsen.

"Ny teknik kan göra arbetet bättre och mer stimulerande. Men då måste de anställda vara delaktiga när den utvecklas och hur den används", säger Linda Palmetzhofer.

Sammanfattningsvis ger Handels rapport "Human-machine work" en inblick i hur anställda kan dra nytta av den tekniska utvecklingen på arbetsplatsen. Att förhandla fram algoritmer, utnyttja de anställdas kunskaper och erfarenheter och erbjuda kompetensutveckling är avgörande steg mot en bättre arbetsmiljö.

Mer information:

Nyheter

Rapporter

Handel