Detta dokument fyller en enorm lucka när det gäller arbetstagarnas rättigheter i den nya arbetsvärlden. När ledningen i allt högre grad använder uppgifter för att anställa, avskeda, befordra och disciplinera arbetstagare, kräver vi rätten att få en förklaring till vilka uppgifter de använder, hur de lagrar dessa uppgifter, varifrån de har fått dem och vad de kommer att göra med dem. Utan dessa rättigheter kommer vi för alltid att vara föremål för ensidiga datainformerade ledningsbeslut.

Här är 10 operativa principer för arbetstagarnas datarätt och dataskydd som kan ingå i kollektivförhandlingar, globala avtal och multinationella allianser.