x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Vägledningen "Rätten att koppla bort" bygger på djupgående forskning om nationella lagar och kollektivavtal om avstängning och fastställer bästa praxis och exempelspråk för kollektivavtalsförhandlingar. Vägledningen är en del av en bredare insats för att hjälpa fackföreningar globalt att bekämpa ångest, depression och utbrändhet som ofta är förknippade med en ständigt uppkopplad arbetsvärld.