"Trade Union Guide to Human Rights Due Diligence Risk Analysis under the German Supply Chain Act", utgiven av UNI och det tyska medlemsförbundet ver.di, beskriver vad fackliga företrädare, särskilt de i företagsråd eller tillsynsnämnder i Tyskland, bör förvänta sig av en riskbedömning enligt internationella standarder och den tyska lagen om leverantörskedjan, som föreskriver due diligence när det gäller mänskliga rättigheter. Den ger viktig information om hur fackliga aktivister kan analysera och utvärdera ett företags rapportering om human rights due diligence. Den visar också hur man identifierar luckor där ytterligare åtgärder bör vidtas.