x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Region UNI Africa


UNI Africa representerar tjänstearbetare i hundratals fackföreningar på hela den afrikanska kontinenten. Vi är en del av den 20 miljoner starka UNI Global Union-familjen. 

Huvudbild

Att bygga upp facklig makt i Afrika


UNI Africa bygger upp fackföreningarnas makt och inflytande på arbetsplatsen för att se till att alla anställda inom kompetens och tjänster är organiserade i starka fackföreningar och skyddas av kollektivavtal. Vi gör detta genom att arbeta nära UNI-sektorerna och anslutna fackföreningar för att: 

  • Utöka fackliga rättigheter och anständigt arbete. Detta engagemang har bidragit till att öka arbetstagarnas röst i hela regionen, vilket till exempel har lett till att de första fackföreningarna någonsin har bildats på DHL i Tunisien och Nigeria och på Orange i Guinea.
  • Stärka medlemsförbundens organisationskapacitet. UNI Africa ger stöd till fackföreningar över hela kontinenten. Från Casablanca till Kapstaden har UNI Africa:s personal hjälpt arbetstagare att bilda nya fackföreningar och befintliga fackföreningar att öka sitt medlemsantal. Regionen har också lanserat en utbildningsakademi i december 2021.
  • Utöva inflytande på politik och lagstiftning. UNI Africa ligger i framkant när det gäller att driva kampanjer för att anta och genomföra politiska och rättsliga ramar för arbetstagarnas räkning. Senast har organisationen arbetat för att ratificera konvention 190 mot våld och trakasserier i arbetet.
  • Bygga strategiska allianser. UNI Africa arbetar i partnerskap med Internationella arbetsorganisationen (ILO), ITUC-Afrika, andra globala fackföreningar och organisationer i det civila samhället i regionala och globala frågor för att bygga hållbara, demokratiska och rättvisa ekonomier och samhällen. 

UNI Africa har kontor över hela kontinenten och har sitt sekretariat i Johannesburg. Kontoret leds av regionsekreterare Keith Jacobs som valdes vid denfemte regionkonferensen 2021. 

Regional information


Keith Jacobs

Regional sekreterare

UNI AFRICA

64 Bompass Road
Dunkeld
Johannesburg
2196

TELEFON: +27 11 268 1144