x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer Vård och omsorg


UNI:s vårdsektor förenar privata vårdanställda över hela världen, från vårdhem i Polen, kliniker i Colombia, sjukhus i Nepal, hemvård i Nya Zeeland och andra länder. Tillsammans med våra anslutna fackföreningar stöder UNI Care organisering av arbetstagare, växande kollektiva förhandlingar och uppbyggnad av en rättvisare vårdsektor med värdighet, anständiga löner, starkare fackföreningar och säkrare arbetsvillkor.  

Huvudbild
Tillsammans bryr vi oss

Together We Care är ett banbrytande initiativ för att förbättra kvinnors ekonomiska trygghet genom att främja en kvalificerad och stärkt arbetskraft inom vård- och omsorgssektorn. Partnerskapet kommer att leda till strukturella förändringar genom att stärka den kollektiva representationen, främja kvinnors ekonomiska trygghet genom förhandlingar och främja säkrare arbetsmiljöer.