x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer Handel


UNI:s handelssektor förenar fackföreningar inom detaljhandel, e-handel och grossistverksamhet från hela världen för att ta itu med arbetstagarnas mest angelägna frågor, t.ex. våld och trakasserier, osäkra anställningar, låga löner och digitaliseringens effekter. I stormarknader, lager, distributionscentraler, snabbmodebutiker med mera organiserar UNI Commerce och dess anslutna fackföreningar för rättvis lön, värdighet på jobbet och säkra arbetsplatser.

Huvudbild
UNI Commerce World Conference

UNI Commerce Global Conference kommer att äga rum i Atlanta, USA, den 6-9 december 2022 på Westin Peachtree Plaza.

Stoppa våld och trakasserier

Handelsfackföreningar och arbetstagare över hela världen kämpar för att få bort våld och trakasserier inom handeln.