x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer Post och logistik


UNI:s sektor för post och logistik stöder fackföreningar i arbetet med att främja postarbetarnas rättigheter och samtidigt ta itu med de utmaningar som de står inför - bland annat privatisering, liberalisering, e-handelns framväxt, ökad övervakning, utkontraktering och låga löner. UNI står för att göra dessa sektorer mer rättvisa, demokratiska och miljövänliga genom organisering samt utökade kollektivavtalsförhandlingar och effektiv social dialog. 

Huvudbild