UNI Sektorer Fastighetstjänster


Från Kenya till Kanada, från Österrike till Indien, håller fastighetstjänstemännen sina samhällen säkra och rena.Genom organiseringskampanjer, kapacitetsutveckling, politiska påtryckningar, fackliga allianser med mera förenar UNI:s sektor för fastighetstjänster dessa viktiga städare och säkerhetsvakter i fackföreningar på alla kontinenter för att stå för förändring. 

Huvudbild

Kontakta oss


UNI:s sektor för fastighetstjänster förenar städare och säkerhetsvakter i fackföreningar på alla kontinenter för att stå upp för förändring. 

+ E-post Property Services