I ett webbseminarium om den internationella dagen för demokrati den 15 september, som anordnades av UNI Finans, sade UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman:

"Det globala kapitalet måste börja känna av trycket - det är inte okej att företagen ger resurser till militären. Det är inte okej att banker och andra investerar i dessa företag. Och vi måste agera nu om vi ska kunna rädda liv och återupprätta demokratin."

Mer än tusen människor har dödats, däribland barn. Över fem tusen medborgare, däribland regeringstjänstemän och fackföreningsmedlemmar, har arresterats och hela byar har attackerats.

"Vi kan inte stå och titta på detta", säger Rita Berlofa, ordförande för UNI Finance. "Vi måste kräva att internationella banker slutar att sponsra kuppen för att få slut på blodsutgjutelsen och återställa ordning och demokrati i Myanmar."

UNI uppmanar banker med mer än en miljard dollar investerade i Myanmar att dra tillbaka sina investeringar i företag med kopplingar till militärjuntan. Som ett första steg ber UNI medlemsförbunden att skriva till den schweiziska banken UBS, som har en lång historia av investeringar i länder med förtryckarregimer, bland annat i Sydafrika under apartheidtiden. UNI kommer inom kort att skicka ut en mall för ett brev till medlemsförbunden.

Brother Maung Maung, ordförande för Confederation of Trade Unions of Myanmar, deltog i webbseminariet och uppmanade till stöd för omfattande ekonomiska sanktioner mot juntan.

"Ja, de ekonomiska sanktionerna kommer att leda till förlorade arbetstillfällen, men det är den bittra medicinen vi måste ta för att få bort denna ondskefulla militärregim. Vi måste lida nu för våra barns framtid. Vi tror att militären kommer att kollapsa snabbt", sade han och tillade att hundratusentals arbetstagare redan har förlorat sina jobb.

Sharan Burrow, generalsekreterare för Internationella fackliga samorganisationen, sade: "Vi behöver stöd för den nationella enhetsregeringen i Myanmar, som har valts på ett legitimt sätt. Vi måste sätta press på ASEAN-regeringarna och vi behöver ekonomiskt stöd till arbetstagarna."

UNI:s rådgivare för investeringsengagemang, Lisa Nathan, förklarade hur bankerna har ett ansvar att ha en due diligence-process på plats för att förhindra att deras investeringar har en negativ inverkan på mänskliga rättigheter:  

"Banker som investerat i företag med kopplingar till militärregimen måste använda sitt inflytande som aktieägare för att stoppa flödet av pengar från dessa företag till juntan. Bankerna måste kräva att företagen ställer in alla betalningar till de statsägda enheterna i Myanmar och spara dessa pengar i en trust tills demokratin är återställd. Om företagen inte kan göra detta måste de avsluta sina affärer med juntan."

Ekonomi

Företag och mänskliga rättigheter

UNI Asien och Stillahavsområdet