x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Sverige: studie visar att 7 av 10 butiksanställda arbetar när de är sjuka  

05.02.24

Sverige: studie visar att 7 av 10 butiksanställda arbetar när de är sjuka  

En undersökning som genomförts av UNI Global Unionens medlemsförbund, Handels i Sverige, har visat att sju av tio anställda inom detaljhandeln fortsätter att arbeta när de är sjuka. Istället för att sjukanmäla sig stämplar många butiksanställda in på grund av underbemanning och otillräcklig betald sjukfrånvaro.

Handels rapport "Sjuk på jobbet" baseras på en undersökning med 3.774 fackmedlemmar anställda inom detaljhandel, lager/handel, kontorsarbete, hår och skönhet. Den totala andelen som "arbetar när de är sjuka" är cirka 60 procent i alla sektorer.

De tillfrågade fick också ange de bakomliggande orsakerna: varannan butiksanställd pekade på underbemanning och hög arbetsbelastning; om de inte dyker upp måste deras kollegor arbeta snabbare, hoppa över raster och arbeta övertid.

"Anställda inom handeln känner sig tvingade att gå till jobbet trots att de är sjuka, eftersom de vet att kollegorna annars kommer att få det tufft. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och se till att det finns en bra grundbemanning", säger Linda Palmetzhofer, Handels ordförande .

Det näst största skälet är lika oroande. Fyra av tio tillfrågade uppgav att de inte har råd att vara sjukskrivna eftersom den första dagen inte är betald och de följande dagarna inte kompenseras fullt ut. Att sjukskriva sig innebär direkt lägre inkomst i slutet av månaden.

Med hänvisning till att låginkomsttagare, inklusive detaljhandelsanställda, påverkas oproportionerligt mycket av regeln och därför har högre sjukfrånvaro, kräver Handels att avdraget för sjukfrånvaro under den första dagen avskaffas.  

Att inte vilja bli betraktad som lat eller improduktiv (29%), att ingen annan kan göra jobbet (21%) och rädsla för att förlora jobbet (17%) är några av de andra främsta anledningarna.

När det gäller forskningen om konsekvenserna av sjukfrånvaron påminde Handels om att den ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa på lång sikt, att den faktiskt kostar företagen mer i form av minskad produktivitet än sjukfrånvaro, och att den ökar risken för infektioner på arbetsplatsen.

"Detta viktiga arbete av Handels i Sverige belyser en global fråga för anställda inom detaljhandeln. Genom att förhandla fram starka kollektivavtal som innehåller robusta villkor om betald sjukfrånvaro och tillräcklig bemanning kan vi ta itu med problemet. Ingen arbetstagare ska känna sig tvingad att arbeta när de är sjuka", säger Mathias Bolton, chef för UNI Handel.