Fackföreningar inom teknik, telekom och spel kräver åtgärder mot alltför stora uppsägningar inom teknik och spel

16.04.24

Fackföreningar inom teknik, telekom och spel kräver åtgärder mot alltför stora uppsägningar inom teknik och spel

UNI ICTS världskonferens har enhälligt antagit en nödmotion mot alltför stora uppsägningar inom teknik- och videospelbranschen. UNI ICTS representerar fackförbund inom telekommunikation, företagstjänster, teknik och spel från över 95 länder. Förslaget, som lades fram av Game Makers of Finland, är ett svar på de över 8 500 uppsägningar som rapporterats inom videospelbranschen och över 50 000 inom den bredare tekniksektorn under det senaste året av stora företag som Activision Blizzard, Google, Electronic Arts och andra trots att de redovisat höga vinster.

I motionen kritiseras företagens praxis att öka aktiekurserna på bekostnad av de anställdas välbefinnande och man efterlyser en övergång till mer hållbara och etiska affärsmetoder.

"Alltför ofta prioriterar teknik- och spelföretag kortsiktiga vinstmarginaler framför arbetskraftens välbefinnande och långsiktig hållbarhet. Fackföreningar runt om i världen säger att det räcker nu", säger Ben Parton, chef för UNI Global Union ICTS. "Spelarbetare är motorn i den här branschen och bör behandlas med värdighet. Det innebär att deras rätt att ha en fackförening, att förhandla kollektivt och att förhandla om uppsägningar måste respekteras nu."

Motionen förespråkar:

  • Arbetstagarnas och fackföreningarnas medverkan i planerings- och beslutsprocesser rörande uppsägningar.
  • Förhandlingar i god tro för att tillhandahålla tillräcklig uppsägningstid, avgångsvederlag och stödtjänster som karriärrådgivning.
  • Öppenhet och ansvarstagande vid genomförandet av uppsägningar, för att säkerställa rättvis behandling.
  • Efterlevnad av nationella kollektivavtal och lagar, särskilt de som kräver facklig medverkan under förhandlingar om uppsägningar.

"Att skydda arbetstagarnas rättigheter innebär också att säkerställa friheten att gå med i fackföreningar och delta i kollektivförhandlingar utan rädsla för repressalier", tillade Milla Pennanen från Game Makers of Finland. "Vår gemensamma ansträngning är inte bara att hantera dessa uppsägningar utan att bygga starkare, mer rättvisa arbetsplatser. Vi står enade med alla drabbade arbetstagare och uppmanar branschen att åta sig en betydande och varaktig förändring."

UNI ICTS världskonferens sätter kursen för de kommande fyra årens globala solidaritet mellan arbetstagare och fackföreningar för att utmana dessa metoder och förespråka arbetsplatser som inte bara är rättvisare utan också förkroppsligar styrka genom kollektiv handling.

UNI ICTS hjälper fackföreningar runt om i världen att ta itu med några av de viktigaste frågorna i sina branscher - omstrukturering, outsourcing, algoritmisk förvaltning, arbetsgivarövervakning med mera. Från spelstudior till kontaktcenter, telekomföretag till teknikjättar och företagsserviceföretag, UNI bygger upp arbetstagarnas makt för att utvidga kollektivförhandlingarna och förbättra arbetsvillkoren överallt i en dynamisk och snabbt föränderlig sektor.

Nyheter