x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Lagerarbetare på Amazon kräver brådskande åtgärder för att bekämpa värmeböljor

07.06.24

Lagerarbetare på Amazon kräver brådskande åtgärder för att bekämpa värmeböljor

Som svar på de eskalerande värmeböljorna har Amazon India Workers Association (AIWA) uppmanat Ministry of Labour and Employment och National Disaster Management Authority (NDMA) att vidta omedelbara åtgärder för att skydda lagerarbetare. Norra och västra Indien har drabbats hårt av extrema temperaturer, och i april 2024 noterades de högsta temperaturerna sedan 1901. Den 27 maj uppmättes rekordhöga temperaturer på 49 grader Celsius i Delhi, vilket överträffade den tidigare högsta noteringen på 45,6 grader från 1941, vilket föranledde varningar från det indiska meteorologiska institutet (IMD).

Ravish, en lagerarbetare på Amazon och AIWA-medlem, rapporterade att arbetarna uthärdar outhärdlig värme i lagerlokalerna. Kvinnliga arbetare söker ofta andrum i tvättrummen på grund av otillräcklig temperaturkontroll i anläggningarna. Den 28 maj uppmättes 31 grader Celsius i dockan på Amazons lager, 32 grader i matsalen och 34,2 grader i stuvningsdelen.

Pooja, en annan lagerarbetare på Amazon och AIWA-medlem, hävdar att arbetarna tvingades svära en ed om att uppfylla målen utan pauser för vatten eller toaletter under intensiv värme.

Rajendra Acharya, regional sekreterare för UNI Global Union i Asien och Stillahavsområdet, tillade: "De förhållanden som Amazon lagerarbetare i Indien lever under är oacceptabla. Vi kräver att Amazon och andra arbetsgivare vidtar omedelbara åtgärder för att garantera sina anställdas säkerhet och välbefinnande. Den här situationen understryker det akuta behovet av omfattande arbetarskydd och tillämpning av befintliga lagar för att skydda arbetstagare från extrem värme."

AIWA:s sammankallande, Dharmendra Kumar, betonade värmeböljans oöverträffade effekter: "Indien upplever sitt varmaste år någonsin. Katastrofmyndigheterna måste förklara detta som en katastrof och vidta omedelbara och långsiktiga åtgärder för att skydda arbetstagarnas hälsa och försörjningsmöjligheter."

Kamal Kumar Niyogi, Legal Advisor på AIWA, hänvisade till Factories Act från 1948, som säger att arbetsgivare är skyldiga att tillhandahålla lämpliga sittplatser för arbetstagare som måste stå upp under långa perioder.

Mot bakgrund av dessa svåra förhållanden är det viktigt att inse att klimatförändringarna är en viktig faktor som bidrar till att sådana värmeböljor blir allt vanligare och mer intensiva. Forskare har varnat för att extrema väderhändelser, inklusive värmeböljor, kommer att bli vanligare och allvarligare om inte betydande globala insatser görs för att begränsa klimatförändringarna. Denna trend understryker det akuta behovet av både omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagarna och långsiktiga strategier för att ta itu med de grundläggande orsakerna till klimatförändringarna.

 

AIWA:s krav:

  1. Arbets- och sysselsättningsministeriet bör uppmana NDMA att förklara värmeböljor som katastrofer.
  2. Amazon och andra plattformsarbetsgivare bör tillhandahålla ett värmetillägg under extrema värmeperioder.
  3. Inför ett moratorium för kortblock under värmeböljor.
  4. Se till att alla plattformsarbetare har tillgång till skugga, dricksvatten och toaletter.
  5. Ge särskild utbildning om förebyggande av värmeslag, tillsammans med råd och regelbundna vädervarningar.
  6. Tillhandahåll skyddsutrustning, t.ex. UV-skyddade tröjor, solglasögon, solskyddsmedel och ORS, utan kostnad.
  7. Inrätta en hjälplinje för arbetstagare som drabbats av värmeslag, med möjlighet att rapportera via en app.
  8. Ersätt arbetstagare som drabbats av värmeslag baserat på genomsnittlig dagsinkomst eller minimilön, beroende på vilket som är högst.
  9. Upprätthålla lämpliga temperaturer på alla lagerplatser.

Nyheter

UNI Amazon Global Union Alliance

UNI Asien och Stillahavsområdet