UNI Tech Organizing Network möts i Seoul i ett avgörande ögonblick

28.11.23

UNI Tech Organizing Network möts i Seoul i ett avgörande ögonblick
UNI Asia & Pacific Tech Organising Network Forum öppnades förra veckan i Seouls centrala postkontor och samlade fackliga ledare och anställda inom tekniksektorn från hela världen för att diskutera strategier för att stärka arbetstagarnas inflytande inom tekniksektorn. 
 
Bland deltagarna fanns Lee Jay-Jan, ordförande för KFSWU; Ando Kyoichi, ordförande för UNI Asia & Pacific; Rajendra Acharya, regionsekreterare för UNI Asia & Pacific; och Parul Koul, ordförande för Alphabet Workers Union/CWA som talade utförligt om Google-arbetarnas organisering i USA.  
 
Dagen innehöll också insikter från Kim Jong-Sub, ordförande för Google Korea Union, om organiseringsarbetet på globala teknikföretag som Google, och avslutades med uppdateringar om fackliga aktiviteter i olika länder och nyckelföretag. "Nu när jag är med i facket får jag inte bara stöd av det, utan jag kan också få mycket bättre anställningstrygghet och mycket bättre insyn. Det är skillnad som natt och dag. SAP Korea är ett mycket säkrare och bättre företag på grund av facket", säger Su Yong Im, SAP-facket i Korea .
 
Dag 2 bjöds deltagarna in av fackföreningarna att besöka arbetsplatserna Smilegate och Naver för att få ett perspektiv på fackliga aktiviteter i Koreas stora teknik- och spelföretag. Naver-facket är ett mäktigt fackförbund även på global nivå eftersom deras medlemsantal gör dem till det största teknikfacket i världen. UNI:s regionala sekreterare för Asien och Stillahavsområdet, Rajendra Acharya , reflekterade över mötets betydelse och sa: "Teknikarbetare ökar i Asien och Stillahavsområdet. Dessa företag expanderar i regionen och anställer fler och fler arbetare, men dessa arbetstagare måste ha en röst på jobbet, försvara sina rättigheter och främja demokrati på arbetsplatsen.