UNI Africa lanserar en kampanj mot trakasserier i Elfenbenskusten

17.05.24

UNI Africa lanserar en kampanj mot trakasserier i Elfenbenskusten

UNI Africa har lanserat en omfattande kampanj mot trakasserier i Elfenbenskusten som särskilt syftar till att ta itu med de utmaningar som kvinnor inom säkerhetssektorn står inför. Kampanjen inleddes med en tredagarsutbildning som fokuserade på att stärka arbetstagarna genom ledarskapsutbildning i organisering, kollektivförhandlingsteknik och medvetenhet om våld på arbetsplatsen.

En grupp på 25 arbetstagare, varav 15 kvinnor och 10 män, från UNIs ivorianska medlemsförbund SYNASCI deltog i programmet. De fick specialutbildning för att förbättra sina ledaregenskaper och ingick också i ett mentorprogram som syftade till att stärka deras roll i kampen mot trakasserier på arbetsplatsen.

Kampanjen belyser kritiska frågor som bristen på könsspecifika faciliteter som separata omklädningsrum och toaletter, uniformer som är utformade för manliga kroppar och sexuella trakasserier. Det är känt att vissa män i sektorn utnyttjar sin överordnade ställning för att kräva sexuella tjänster i utbyte mot arbete i företag som de föredrar, och att kvinnor som vägrar undermineras eller till och med förlorar sina jobb. Dessa förhållanden har gjort arbetsplatsen till en extremt utmanande miljö för kvinnor, vilket ofta leder till osäkra anställningar och yrkesmässiga bakslag.

Som svar på dessa frågor har UNI Africa intagit en proaktiv hållning. "Den här kampanjen är ett svar på den brådskande uppmaningen från kvinnor inom sektorn som dagligen utsätts för orättvisor som ofta förbises", säger Keith Jacobs, regional sekreterare på UNI Africa. "Vårt mål är att se till att alla arbetstagare, oavsett kön, upplever en säker och respektfull arbetsmiljö. Stärkt egenmakt genom utbildning, opinionsbildning och organisering är nyckeln till att förändra bilden."

Som en del av kampanjen fick deltagarna affischer att sätta upp på sina arbetsplatser för att öka medvetenheten och uppmuntra till fler diskussioner om dessa viktiga frågor. Återkoppling från dessa initiativ kommer att användas för att ytterligare förfina kampanjen och utöka dess räckvidd.

UNI Africa planerar att utvidga denna kampanj till alla fackliga sektorer på kontinenten och vid behov anpassa den till andra sektorer som står inför liknande utmaningar.

Detta initiativ är ett viktigt steg i UNI Global Unions arbete för att skapa en arbetsplats fri från trakasserier där kvinnor kan utvecklas utan att behöva vara rädda för diskriminering eller övergrepp.