x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

På FN:s första internationella dag för omsorg: Fackföreningar banar väg för kvalitativ vård

25.10.23

På FN:s första internationella dag för omsorg: Fackföreningar banar väg för kvalitativ vård

Som den första av Förenta Nationerna utsedda Internationella dagen för omsorg och stöd riktar strålkastarljuset mot den viktiga roll som vårdpersonal spelar, vidtar fackföreningar runt om i världen åtgärder för att utvidga kollektivförhandlingarna inom sektorn och förbättra vårdkvaliteten.

Innan FN officiellt erkände den 29 oktober uppmärksammade en bred koalition av vårdarbetarförespråkare, inklusive UNI Global Union och ITUC, dagen genom att uppmana till ökade investeringar i vård över hela världen.

Och vårdpersonalen är i akut behov av mer stöd. UNIs globala undersökning från 2021 med 3 000 arbetstagare visade på utbredd personalbrist, löner på fattigdomsnivå, riktade trakasserier och farliga arbetsförhållanden. Mer än hälften av vårdpersonalen i undersökningen rapporterade otillräckliga löner som inte täckte grundläggande behov; över 30 procent saknade tillräcklig tillgång till personlig skyddsutrustning.

Två år senare har inte mycket förändrats. Men vårdens dag är ett tillfälle att lyfta fram hur vårdfacken kämpar och vinner.

"Vård- och omsorgsarbetare världen över - övervägande kvinnor och oftast överarbetade och underbetalda - förtjänar mer. När vi firar denna dag uppmärksammar vi de strider som dessa dessa osjungna hjältar möter dagligen, och vi fördubblar vårt åtagande att stödja dem när de organiserar sig för att få en röst på jobbet", säger Alan Sable, chef för vård och omsorg på UNI Global Union. "Vi använder #TogetherWeCare eftersom en omvandling av denna sektor kommer att kräva att vårdanställda står enade och använder sin kollektiva styrka för att kämpa för bättre arbetsvillkor och bättre vårdkvalitet."

Följ den internationella dagen med hjälp av #TogetherWeCare, #Care2023 och #InvestInCare.

Under covid-19-krisen visade sig fackföreningarna inom vårdsektorn vara avgörande, vilket ledde till bättre infektionskontroll och hälsoresultat. Uppgifter från flera länder, bland annat Storbritannien, visar att vårdhem med bättre personaltäthet, ett centralt krav från vårdfacken, hade färre covidinfektioner. Fackligt anslutna vårdhem i USA hade betydligt färre dödsfall och fall av covid-19. Denna minskning tillskrivs bättre bemanning och tillgång till personlig skyddsutrustning (PPE) än deras icke-fackliga motsvarigheter.

Dessutom tjänar fackliga vårdarbetare i allmänhet mer, har lägre personalomsättning och är mindre benägna att drabbas av utbrändhet.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, sade"Vård- och omsorgsarbetare väntar inte på förändring, de kräver den. De behöver säkra jobb, acceptabel bemanning, trygga arbetstider och lön som gör att de kan försörja sina familjer nu. Den kraftiga ökningen av organiseringen inom vården efter pandemin visar hur arbetstagarna återuppbygger vårdsektorn till förmån för sina familjer, sina patienter och sina invånare."

UNI:s medlemsförbund gör framsteg. I Dominikanska republiken, till exempel, fick facket igenom förbättrad utbildning för anställda, förbättrade villkor och formaliserade jobb inom äldreomsorgen. I Chile har facket säkrat "rätten till vila" för privatanställda inom vården, och erkänt vikten av att ta hand om vårdpersonalens psykiska hälsa.

Arbetstagare i USA genomförde nyligen landets största vårdstrejk, vilket ledde till bättre löner och patientvård. Samtidigt kämpar Fresenius-anställda i Filippinerna mot tvivelaktiga anställningsmetoder. I Slovenien genomförde vårdassistenter för personer med funktionsnedsättning en historisk strejk i år för att få bättre finansiering och jobb.

Även om dessa kampanjer - och hundratals fler liknande kampanjer runt om i världen - kommer att förändra jobb och liv, måste mer göras. Det brådskande behovet av att investera i rättvisa, kvalitativa, offentliga och genusförändrande hälso- och sjukvårdssystem kan inte överskattas. Eftersom antalet vårdbehövande förväntas uppgå till 2,3 miljarder år 2030 måste vi skapa 475 miljoner kvalitetsjobb inom vården för att möta den ökande efterfrågan.

Det är därför UNI står tillsammans med fackföreningar runt om i världen för att stödja vårdpersonalen på Internationella vårddagen och varje dag. Vi vet att tillsammans kan vi vinna.

Följ den internationella dagen med hjälp av #TogetherWeCare, #Care2023 och #InvestInCare. Hämta ITUC:s verktygslåda för omsorgsdagar här.

Nyheter

Vård

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa