Carrefour-anställda i Uganda får sitt första kollektivavtal någonsin

09.06.23

Carrefour-anställda i Uganda får sitt första kollektivavtal någonsin

En viktig milstolpe för Carrefour-anställda i Uganda är att UNI Global Union, HTS Union, nyligen slöt sitt första kollektivavtal med Carrefours franchisetagare, Majid Al Futtaim Group. Det Förenade Arabemiraten-baserade företaget driver sju Carrefour-butiker i Uganda med cirka 700 anställda. 

Keith Jacobs, regional sekreterare för UNI Africa , sade

"Vi är stolta över det hängivna arbetet i HTS Union som säkrade det första kollektivavtalet för Carrefour-anställda i Uganda. Våra ugandiska kamrater har banat väg för ytterligare segrar över hela Afrika, inklusive Kenya och Elfenbenskusten där vi arbetar med våra medlemsförbund för att vinna inledande avtal för Carrefour-anställda."

HTS Union fick erkännande på Carrefour Uganda 2021 som ett resultat av en organiseringskampanj som lanserades under pandemin. Organiseringskampanjen påskyndades genom ett internationellt solidaritetsprojekt som drevs av UNI Handel och bistods av FNV Union i Nederländerna. Dessa gemensamma ansträngningar ledde till rekrytering av hundratals fackmedlemmar och banade väg för framgångsrika förhandlingar i form av ett starkt kollektivavtal.

Mauku R. Moses, generalsekreterare för HTS Union, sade

"Vi vill framföra vårt uppriktiga tack till UNI och FNV för deras stöd som underlättade vår organiseringskampanj som ledde till det första avtalet som ger Carrefour-anställda en stark anställningstrygghet, bättre arbetsvillkor, en säkrare arbetsplats och många förmåner."

Det nyligen ratificerade kollektivavtalet, som gäller fram till april 2025, innehåller en årlig lönerevision och förbättrade förmåner och arbetsvillkor:

 • Fackliga rättigheter: Fackliga rättigheter inklusive valda förtroendemän i butikerna, betald ledighet för förtroendemän och fackliga medlemmar för fackliga aktiviteter och möten samt fackliga kontor (rum) i butikerna.  
 • Befordran: För alla nya eller lediga tjänster och befattningar kommer prioritet att ges till befintliga kvalificerade eller kvalificerbara arbetstagare.
 • Gravida och ammande medarbetare: Arbetspassen ska utformas så att de gynnar gravida och ammande medarbetare. Amningsrum kommer att finnas tillgängliga där det är möjligt. Om de så önskar kommer kvinnliga anställda att undantas från nattskift tills deras barn fyller ett år. Kvinnliga anställda kommer att beviljas betald ledighet för graviditet och postnatal vård inklusive immunisering av barnet.
 • Mammaledighet: Utöver den lagstadgade mammaledigheten på 60 dagar har anställda på Carrefour rätt till ytterligare 30 dagars betald mammaledighet som kan förlängas på rekommendation av en läkare.
 • Arbetstid och skift: Alla ändringar av dags- eller veckoscheman ska samrådas med de anställda, och om parterna inte kan komma överens kan facket bjudas in för att lösa tvisten.
 • Övertidsarbete och arbete på allmänna helgdagar: Övertidsarbete kommer att registreras korrekt varje vecka och arbetstagarna kommer att kompenseras för övertidsarbete (1,5 gånger) och övertidsarbete på helgdagar (2 gånger) i enlighet med lagen. Arbetstagarna kommer att ha rätt att välja mellan en extra (dag)lön eller en extra ledig dag när de arbetar på allmänna helgdagar (bankdagar).
 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: Företaget ska vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder, förse arbetarna med lämpliga uniformer, skyddsutrustning och kläder samt försäkra alla arbetare mot arbetsolyckor. En kommitté för säkerhet och hälsa kommer att inrättas i alla butiker där butiksledningen och fackliga medlemmar kommer att vara representerade.
 • Könsrelaterat våld och sexuella trakasserier: Ledningen och facket ska arbeta tillsammans för att eliminera könsrelaterat våld på arbetsplatsen genom att öka medvetenheten och inrätta lämpliga mekanismer på butiksnivå. Ledningen ska införa en policy mot sexuella trakasserier och hiv/aids i samråd med facket, som ska implementeras aktivt på butiksnivå av arbetsmiljökommittéerna.
 • Trygghet i anställningen: För att undvika godtyckliga disciplinära åtgärder mot arbetstagare innehåller kollektivavtalet en förteckning över och en tydlig definition av disciplinära förseelser, överträdelser och brott samt motsvarande disciplinära förfaranden och åtgärder. Dessutom kommer en disciplinkommitté att inrättas där facket kommer att vara representerat. Ingen arbetstagare kommer att avskedas utan en ordentlig utredning och en rättvis disciplinär prövning där arbetstagaren har möjlighet att försvara sig själv och representeras av facket.
 • Sjukfrånvaro: Utöver de 30 dagar med betald sjukfrånvaro som lagen medger, kommer Carrefour-anställda att ha rätt till ytterligare 30 dagar med betald sjukfrånvaro.
 • Årlig semester: Arbetstagarna kommer att få 200 000 UGX (cirka 53 USD) när de tar ut sin lagstadgade årliga semester på 21 dagar.
 • Ekonomiska förmåner: Kollektivavtalet ger de anställda olika förmåner och ersättningar, t.ex. ersättning vid dödsfall/begravning, ersättning vid inventering, ersättning vid förflyttning (mellan distrikt), gratis transport till arbetet/hemmet för de anställda som arbetar tidiga eller sena skift, betald eller obetald studieledighet, ersättning vid bröllop och nyfödda barn samt gåvor som blöjor och korgar.

Detta är det första kollektivavtalet med Majid Al Futtaim Group, som driver mer än 375 Carrefourbutiker i 17 länder i Mellanöstern, Asien och Afrika. Det är också det andra kollektivavtalet för Carrefour-anställda i Afrika, efter Tunisien.

Mathias Bolton, chef för UNI Handel, sade "Detta banbrytande avtal visar att vårt globala ramavtal med Carrefour spelar en viktig roll för att säkerställa respekten för fackliga rättigheter över hela världen, inklusive franchiseverksamheten. Alla Carrefouranställda i integrerade butiker och franchisebutiker förtjänar facklig representation."

 

 

Handel

UNI Africa