Rapport från dag 1 - UNI ICTS världskonferens inleds i Kapstaden

16.04.24

Rapport från dag 1 - UNI ICTS världskonferens inleds i Kapstaden

UNI Global Union ICTS World Conference fick en energisk start i Kapstaden den 15 april med Imbewu Marimba Community Band som satte scenen för ett livfullt möte. Mer än 230 fackliga ledare från hela världen har samlats i den sydafrikanska staden för att fastställa strategiska prioriteringar för de kommande fyra åren och välja en ny ordförande.

I sitt öppningstal upprepade UNIs generalsekreterare Christy Hoffman UNIs åtagande att organisera inom sektorn, som omfattar arbetstagare inom IT, teknik, telekommunikation och företagstjänster.

"I takt med att dessa branscher förändras och utvecklas kan även fackföreningarna förändras. Vi är fast beslutna och fokuserade på att hjälpa alla arbetstagare i dessa branscher att organisera sig. Den här sektorn står i centrum för uppmärksamheten, den står i centrum för omställningen i arbetslivet", sa Hoffman. "AI måste förstärka mänskligt arbete snarare än att ersätta det och fördelarna med AI måste delas - och inte hamstras av miljardärer. Vi vet hur vi ska vinna."

Zingiswa Losi, ordförande för COSATU, den sydafrikanska fackföreningsfederationen, bekräftade behovet av att anpassa sig till den nya verkligheten och förklarade: "Vi kan inte fortsätta på den inslagna vägen för att förbereda oss för dagens och framtidens strider. Vi måste förnya oss, och vi måste organisera, engagera, rekrytera och lyssna på arbetstagarnas röster."

So Soulemane, ordförande för UNI Africa ICTS, och ordförande för SYNATEL i Burkina Faso, kommenterade de "enorma framsteg" som UNI har gjort inom sektorn under de senaste fem åren. Han lyfte också fram tillväxten inom tekniksektorn på kontinenten, där länder som Kenya, Nigeria, Sydafrika och Marocko har blivit viktiga baser för globala teknikföretag. Inom företagstjänster är Marocko och Tunisien viktiga för franska callcenter, och branschen växer i Mauritius och Madagaskar. Men han varnade för att när multinationella företag kommer in på marknaden får de inte förvärra problemet med informell arbetskraft i Afrika, genom outsourcing eller plattformsarbete. Han uppmanade fackföreningarna att se till att arbetstagarna har regelbundna anställningskontrakt.

Claude Cummings, ordförande för Communication Workers of America (CWA) , ledde diskussionen om organisering inom tekniksektorn. Han lyfte fram det växande stödet för fackföreningar i USA. "Detär utmanande tider för alla arbetstagare över hela världen. Och teknikindustrin är inte annorlunda. Men vi ser att arbetstagarna tar sig an denna utmaning och att de anammar organisering och kollektivförhandlingar som ett sätt att bygga makt", säger Cummings.

"CWA arbetar hårt för att dra nytta av detta ögonblick och vi arbetar hårt för att stödja arbetstagarna i deras ansträngningar att få en facklig röst på jobbet", tillade han. CWA har gjort stora genombrott inom tekniksektorn genom att organisera tusentals anställda på Google och säkra ett neutralitetsavtal med Microsoft som omfattar dess nyligen förvärvade spelföretag Activation-Blizzard-King. Det har gjort det möjligt för facket att organisera över 1.000 anställda på ABK och avtalet håller på att utvidgas till andra delar av företaget."

Under diskussionen berättade Louisa Bull, nationell ombudsman för Unite the Union i Storbritannien, att hennes fackförbund använder många gamla strategier för att stödja sin organisering - även när det gäller distansarbete. "Även om tekniksektorn kanske är en relativt ny sektor för facket har teknikarbetare många av samma problem som alla andra", sa hon.

Daniel Hugli, chef för IKT-sektorn på Syndicom i Schweiz, som organiserar arbetstagare på Google, sa att jämfört med för två år sedan är arbetstagarna mer medvetna om sina gemensamma intressen och klyftan mellan arbetstagare och ledning på företaget. 

Hanneli Lindholm, internationell handläggare på Sveriges Ingenjörer, betonade vikten av att UNI:s Google Alliance hjälper till att organisera och knyta kontakter med arbetstagarna. "Teknikarbetare som de på Google arbetar och pratar i gränsöverskridande team och därför måste organiseringen också vara gränsöverskridande", sade hon .

Resten av dagen ägnades åt arbetstagare inom företagstjänster, med fokus på det globala avtalet med Teleperformance - som omfattar mer än en halv miljon arbetstagare vid världens största kontaktcenterföretag. Arbetstagare och fackliga ledare från Colombia, Dominikanska republiken, Frankrike, Ghana och Filippinerna uttryckte hur avtalet öppnar dörren för facklig organisering och ytterligare utövande av deras rättigheter i deras länder. Sedan avtalet undertecknades i december 2022 har det framgångsrikt införts i Colombia, El Salvador, Jamaica, Polen och Rumänien.   

 

 

IKT och relaterade tjänster

Sydafrika

UNI Africa