Representanter från UNI Global Union, IndustriALL Global Union, IUL och Public Services International samlades utanför FN i Genève idag för att kräva att fängslade fackföreningsmedlemmar släpps och att FN erkänner Myanmars nationella enhetsregering. De globala fackföreningarna, som även omfattar BWI, ITF och IDWF, släppte följande uttalande: 

Genève, den 10 oktober 2022. Globala fackföreningar, som representerar 200 miljoner arbetstagare världen över, kräver att alla politiska fångar i Myanmar omedelbart friges, särskilt de mer än 60 fackföreningsmedlemmar som orättvist har fängslats av militärjuntan sedan kuppen 2021. Vi kräver att de falska anklagelser som riktats mot alla fängslade demokratiaktivister omedelbart avskrivs, starka garantier för att deras hälsa och säkerhet i fängelserna garanteras och att de snabbt och säkert återvänder till sina nära och kära.  

Deras fortsatta fängslande är en parodi på rättvisa och ett hån mot demokratin. Fackliga rättigheter är globalt erkända och garanterade genom den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Att arbetstagare och fackföreningsmedlemmar fängslas för att de utövar dessa rättigheter för att försvara demokratin kan inte tillåtas passera oemotsagt. Mänskliga och fackliga rättigheter är inga förslag - de är universella och omistliga rättigheter som måste tillämpas på alla arbetande människor utan diskriminering och/eller rädsla för förtryck.

Fackliga rättigheter kan bara utvecklas i ett demokratiskt klimat. De kan bara växa och blomstra under regeringar som är engagerade i demokratiska processer och rättsstatsprincipen. Globala fackföreningar upprepar därför sin uppmaning till FN:s generalförsamling att erkänna Myanmars nationella enhetsregering (NUG) som Myanmars folkets enda och sanna demokratiska regering. Genom att erkänna NUG skyddar vi de mänskliga och fackliga rättigheterna för Myanmars arbetande befolkning och sätter en gång för alla stopp för militärjuntans brutala diktatur och falska representation av landet inför det internationella samfundet.

De globala fackföreningarna fördömer också i starkaste ordalag de utbredda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, tortyren och morden på Myanmars demokratiaktivister både i och utanför fängelserna. Vi uppmanar starkt FN och alla relevanta internationella människorättsinstitutioner att vidta kraftfulla åtgärder i denna fråga och ställa alla ansvariga för dessa grymheter inför rätta.

Fackföreningarna får inte vila förrän alla fackföreningsmedlemmar, överallt i världen, är fria från förtryck och kränkningar av sina grundläggande rättigheter. Demokrati är en rättighet för alla arbetande människor. När och var det finns tyranni kommer fackföreningarna att reagera med enighet och solidaritet.