USA:s Federal Trade Commission och 17 delstater stämmer Amazon för monopolistiska metoder

28.09.23

USA:s Federal Trade Commission och 17 delstater stämmer Amazon för monopolistiska metoder

I en banbrytande juridisk åtgärd har Federal Trade Commission (FTC) och 17 delstatsåklagare inlett en stämningsansökan mot e-handelsjätten Amazon, där de anklagar företaget för att använda sig av ett brett spektrum av konkurrensbegränsande metoder.

 Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, reagerade på stämningen och sa: "Jag lyfter på hatten för ordförande Lina Kahn och FTC, tillsammans med generaladvokaterna, för att ha drivit detta viktiga fall. Amazon förstår inte innebörden av fair play. Deras mobbningstaktik och vägran att följa reglerna innebär att arbetstagare, konkurrenter och de företag som säljer produkter på jättens e-handelsplattform alla har fått känna på det hårda slaget av Amazons maktmissbruk. Till och med kunderna tvingas betala mer eftersom företaget begränsar leverantörernas möjligheter att sänka priserna. Det är dags att sätta stopp för detta."  

I det gemensamma klagomålet hävdas att Amazon dominerar e-handelsmarknaden inte bara genom sin storlek utan också genom sin taktik att blockera konkurrenternas tillväxt och hindra nya företag från att komma in på marknaden. Enligt klagomålet begränsar detta konkurrensen i fråga om pris, utbud och kvalitet när det gäller produkterna på företagets plattform.

Lina M. Khan, ordförande för FTC, säger: "Vårt klagomål beskriver hur Amazon har använt en rad straff- och tvångsåtgärder för att olagligt upprätthålla sina monopol. Dagens stämningsansökan syftar till att ställa Amazon till svars för dessa monopolistiska metoder och återställa det förlorade löftet om fri och rättvis konkurrens."

I klagomålet hävdas att Amazons konkurrensbegränsande beteende sträcker sig över två viktiga marknader: online-superbutiken för konsumenter och online-marknadsplatsen för säljare där Amazons regler är utformade för att begränsa konkurrensen. Amazon hindrar säljare från att erbjuda lägre priser någon annanstans och pressar säljare att använda Amazons leveranstjänster, och företaget försämrar kundupplevelsen genom att ersätta organiska sökresultat med betalda annonser.

Konkurrenter har svårt att etablera sig, vilket innebär att Amazon ofta är det enda alternativet för ett litet företag som säljer produkter online. Detta ger Amazon möjlighet att ta ut monopolistiska avgifter för att sälja på sin plattform. 

FTC och partner i delstaterna ansöker om ett permanent föreläggande i federal domstol för att sätta stopp för dessa metoder och återställa konkurrensen.   

John Newman, biträdande chef för FTC:s konkurrensbyrå, betonade betydelsen av denna åtgärd och sade: "Sällan i den amerikanska antitrustlagstiftningens historia har ett fall haft potential att göra så mycket gott för så många människor."

Stämningen mot Amazon utgör ett kritiskt ögonblick i kampen för rättvis konkurrens, med långtgående konsekvenser för den digitala marknaden.

Under 2020 lämnade UNI en omfattande uppsättning rekommendationer till EU-kommissionen för att se till att lagen om digitala tjänster (DSA) skyddar arbetstagarnas rättigheter och upprätthåller den europeiska sociala modellen. UNI har också ifrågasatt Amazons förlustbringande internationella e-handelsverksamhet som orättvis mot företag med lång erfarenhet av social dialog och relationer med fackföreningar. 

EU har redan vidtagit några av de åtgärder som efterfrågas i FTC:s stämningsansökan, genom 2022 års antitrustuppgörelse med Amazon och lagen om digitala marknader. Mer arbete återstår för att skapa lika villkor och säkerställa efterlevnad.

Nyheter

Handel

UNI Amazon Global Union Alliance

UNI Americas