Hoffman: ILO måste erkänna amerikansk fackföreningsfientlighet som en kränkning av grundläggande rättigheter 

30.05.23

Hoffman: ILO måste erkänna amerikansk fackföreningsfientlighet som en kränkning av grundläggande rättigheter 

UNI Global Unionens generalsekreterare Christy Hoffman argumenterar i Fortune att Internationella arbetsorganisationen (ILO) bör klargöra att USA:s fackföreningsfientlighet är ett brott mot ILO:s grundläggande arbetskonventioner som skyddar föreningsfriheten och förhandlingsrätten .

Och eftersom internationella standarder i allt högre grad blir en del av den globala styrningen, har de amerikanska arbetsgivarna gått ifrån att lobba mot sina regeringar för att de inte ska ratificera ILO:s konventioner, vilket skulle förbjuda dem att bedriva kampanjer mot fackföreningar. Istället försöker de förvränga dessa normer för att göra den amerikanska modellen till en global modell. Hoffman skriver: 

Idag har arbetsgivarna ändrat sin argumentation. De vill inte bara skydda arbetsgivarnas inblandning i USA utan också normalisera detta som en global praxis. Nu tvekar inte amerikanska arbetsgivare att skriva under globala principer som FN:s Global Compact, som förpliktigar dem att respektera internationella regler. Arbetsgivarna hävdar dock att deras fackföreningsfientliga metoder är förenliga med ILO:s normer eftersom "yttrandefrihet" har företräde framför "icke-inblandning", dvs. arbetstagarnas rätt att välja eller inte välja att organisera sig fackligt utan påtryckningar från en arbetsgivare i en eller annan riktning. På så sätt hävdar företagen att de har en internationellt sanktionerad rätt att trakassera sina anställda nästan obegränsat - och till och med att ljuga för dem om "farorna" med fackföreningar. 

Hoffmans uppmaning till handling kommer efter att en grupp amerikanska fackföreningar - AFL-CIO, SEIU och Workers United - lämnat in ett klagomål där de hävdar att den amerikanska arbetsrätten inte skyddar arbetstagarnas rätt till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar. I klagomålet hänvisas till flera olagliga, antifackliga åtgärder på Starbucks och man begär ett "uppdrag på plats" för att intervjua företagets ledning, anställda, fackföreningsmedlemmar och regeringstjänstemän. 

Hon säger att ILO:s erkännande av dessa överträdelser inte skulle ändra den amerikanska lagstiftningen, men att det skulle "sända ett budskap till företagen att de inte kan gömma sig bakom FN och ILO för att rättfärdiga sin fackföreningsfientliga taktik". 

 

Nyheter