Ikea-anställda i Australien får fasta skift med sitt fackförbund SDA

27.02.24

Ikea-anställda i Australien får fasta skift med sitt fackförbund SDA

Fyra tusen IKEA-anställda i Australien kommer snart att omfattas av ett nytt kollektivavtal som bland annat innehåller banbrytande fasta skift, fem extra semesterdagar och möjligheten till en fyradagars arbetsvecka.

UNI Global Unions australiensiska SDA har förnyat sitt avtal med världens största möbelåterförsäljare, vilket kommer att tillämpas från början av mars (med vissa villkor som redan trädde i kraft den 4 september 2023) och löpa till slutet av maj 2027.

Tack vare de fasta skiften kommer både heltids- och deltidsanställda att inkluderas i schemaläggningsprocessen och ha tryggheten att veta att antalet dagar, timmar och starttider inte kommer att ändras från vecka till vecka.

Enligt avtalet kan arbetstagarna också begära att få arbeta en genomsnittlig fyradagarsvecka som en del av sitt fasta skift. En sådan begäran får inte oskäligt avvisas av IKEA.

De andra viktiga förbättringarna jämfört med det senaste kollektivavtalet är

  • Ökad årlig betald semester från 20 dagar till 25 dagar.
  • Extra betalt för tidigt arbete under veckan och på söndagar.
  • Förbättrad betald föräldraledighet, tryggade pensionsinbetalningar för obetald föräldraledighet, 15 dagars betald ledighet för våld mot familjen och i hemmet, tio dagars betald ledighet för könsbekräftelse, en dags betald ledighet för mor- och farföräldrar, en dags betald ledighet för ursprungsbefolkning och kultur, bland andra förbättringar av betald och icke-betald ledighet.
  • En garanterad rast på minst 15 minuter för alla arbetstagare, inklusive dem som arbetar det minsta skiftet på fyra timmar

"Vi gratulerar SDA-facket till detta banbrytande avtal som ger IKEA-anställda ett starkt inflytande över sina skift, mer betald ledighet och en bättre balans mellan arbete och fritid", säger Mathias Bolton, chef för UNI:s handelssektor. "Vi tror att vårt nya globala avtal med IKEA kommer att stärka fackföreningarnas förmåga att uppnå liknande framgångar över hela företagets verksamhet."

UNI Global Gerard Dwyer, förbundsordförande och SDA:s nationella sekreterare och kassör, sade

"Detta avtal motverkar enkelriktad flexibilitet på arbetsplatser i Australien och ger anställda större kontroll över sina liv, både yrkesmässigt och privat. Avtalet erkänner också de anställdas bidrag till IKEA:s lönsamhet genom att ge en välförtjänt ökning av den årliga semestern. Som en del av UNI IKEA-alliansen ser vi fram emot att växa oss starkare tillsammans med andra fackföreningar på företaget."

Nyheter

Handel

Globala avtal

UNI Asien och Stillahavsområdet