IT-arbetarna vinner en inflationsdrivande löneökning i Österrike

06.03.23

IT-arbetarna vinner en inflationsdrivande löneökning i Österrike

IT-arbetarna och deras fackförbund GPA har vunnit stora löneökningar inom hela sektorn.

De som får minst betalt får en löneökning på +17 %. Anställda som har en lön som ligger över den sektoriella minimilönen kommer att få en löneökning på 7,7 %. Cirka 65 000 arbetstagare omfattas av löneförhöjningarna. Även om avtalet undertecknades i februari träder löneförhöjningarna i kraft retroaktivt från och med den 1 januari 2023.

Att minska löneskillnaderna mellan könen

En annan viktig förbättring i avtalet gäller antidiskrimineringsklausuler. Tidigare hade arbetsgivarna rätt att hålla inne förhandlade löneökningar för 10 procent av de personer som fick löner över minimilönen. Kvinnor var överrepresenterade bland de arbetstagare för vilka arbetsgivarna vägrade betala löneökningar.

Genom att analysera löneuppgifter från företagsråd i hela sektorn har GPA avslöjat att denna praxis bidrar till de stora löneskillnaderna mellan könen i sektorn. För att lösa detta tryckte de på att förhandlade löneökningar skulle gälla för alla, vilket stängde dörren till tidigare diskriminerande metoder.

Detta visade sig vara en avgörande punkt och gav upphov till stor uppmärksamhet i pressen. Pressbevakningen ledde i sin tur till defensiva reaktioner från arbetsgivarförbundet. Men med starka bevisbaserade argument och tydlig kommunikation fick facket överväldigande positiv uppmärksamhet och satte offentlig press på arbetsgivarna. 

"I genomsnitt betalar IT-företag kvinnor mindre. Detta skapar en fientlig miljö för kvinnor inom teknikbranschen. Sektorn lider av personalbrist. Det är dags att ändra kulturen och göra den mer attraktiv för kvinnor", säger Barbara Teiber, ordförande för GPA.

Alltmer beslutsamma

IT-arbetarna är alltmer intresserade av att delta i beslut inom sektorn och på företaget som påverkar deras arbetsliv. Denna världsomspännande trend har fått genomslag i Österrike. GPA genomförde en undersökning bland arbetstagarna för att fastställa prioriteringar inför förhandlingarna, och deltagandet var mycket stort. Det var också viktigt att arbeta hand i hand med arbetstagarrepresentanter i företagsråd, för undersökningen och för att kartlägga sektorn. Som en symbol för deras enighet bakom kraven undertecknade arbetstagarrepresentanterna alla de t-tröjor som förhandlarna bar under den första förhandlingsrundan.

Under hela kampanjen var engagemanget stort på sociala medier, där fackföreningarna kunde interagera i realtid för att få uppdateringar och ställa frågor direkt till sekretariatet. Arbetstagarna reagerade särskilt väl på ambitiösa och lösningsbaserade förslag. Detta aktiva engagemang kulminerade i två välbesökta demonstrationer.

"Detta imponerande avtal visar vägen framåt. Över hela Europa ser vi att när förhandlarna vet att de har arbetstagarnas beslutsamma stöd kan stora framsteg göras. Här var arbetstagarna involverade från början och i varje steg. Detta skapar ett ägarskap för de fackliga kraven. När det är dags att stödja dessa krav är arbetstagarna redo att ta emot dem", säger Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa.

IT-sektorn i Österrike kännetecknas av två olika typer av arbetsgivare. Å ena sidan finns det oberoende företag som det multinationella företaget ATOS med en mängd olika kunder. De återstående 27 % av företagen är outsourcade företag/dotterbolag, som bildats av ett huvudföretag i en annan sektor (vanligtvis finanssektorn) och som uteslutande arbetar för att betjäna detta företag. Raiffeisen driver till exempel sitt utlokaliserade IT-företag på detta sätt. Genom att kartlägga sektorn på detta sätt kunde GPA få insikter om sina arbetsgivares motsvarigheter men också om dynamiken på arbetsplatsen, vilket är användbart när man vänder sig till arbetstagarna.

Genom sitt European Power and Organising Centre (EPOC) arbetar UNI Europa tillsammans med sina medlemsförbund för att bygga upp strategier som kombinerar arbetstagarnas engagemang och strategisk kartläggning för att stärka kollektivförhandlingarna. GPA:s IT-sektor har arbetat med EPOC sedan början av 2021. Läs mer om EPOC här.