ITF och UNI stärker avtalet med DPDHL om att inkludera aktsamhet och mänskliga rättigheter i leveranskedjan

11.08.22

ITF och UNI stärker avtalet med DPDHL om att inkludera aktsamhet och mänskliga rättigheter i leveranskedjan

Deutsche Post DHL Group (DPDHL), ITF och UNI Global Union har sett över och stärkt sitt gemensamma OECD-protokoll (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling), som ursprungligen undertecknades 2019.

Enligt det nya avtalet, som undertecknades av den tyska nationella kontaktpunkten för OECD den 25 juli, förbinder sig DPDHL, ITF och UNI till en kontinuerlig och konstruktiv dialog om sysselsättning och arbetsförhållanden. DPDHL har vidare kommit överens om att fortsätta att på ett meningsfullt sätt samarbeta med UNI och ITF för att förbättra förfarandena för att identifiera, förebygga, mildra och åtgärda kränkningar av arbetsrätten och de mänskliga rättigheterna i leverantörskedjan.

Gemensam arbetsplan

För att öka dialogens omfattning enas de tre parterna för första gången om en gemensam arbetsplan. Den är inriktad på frågor av gemensamt intresse och på framtida utmaningar. När det gäller ämnen kommer djupgående diskussioner att äga rum vid de regelbundna mötena om följande sju tematiska områden som anges i DPDHL:s policyförklaring om mänskliga rättigheter: barnarbete, mångfald och inkludering, arbetsvillkor, dataskydd, tvångsarbete, föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar samt miljö.

Det första OECD-protokollet mellan parterna undertecknades 2016 och förnyades 2019.

UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Vi välkomnar detta nya protokoll som inkluderar UNI och ITF i DPDHL:s due diligence-processer och flyttar vårt samarbete från problemlösning till förebyggande åtgärder. Våra tidigare avtal med DPDHL, som stödde rätten till föreningsfrihet, stärkte fackföreningsbyggandet över hela världen, särskilt i länder i Afrika, där många nya fackliga medlemmar nu omfattas av ett kollektivavtal. Vi hoppas att detta senaste protokoll kommer att leda till ännu bättre villkor för arbetstagare hos DHL i hela dess leveranskedja."

ITF:s generalsekreterare Stephen Cotton sade:

"Vi anser att arbetstagare förtjänar ett liv med respekt och värdighet och en rättvis del av det välstånd som de skapar. Den långvariga relationen mellan DPDHL och ITF och UNI går nu in i en ny fas där vi måste arbeta tillsammans för att stärka arbetstagarnas röster och på ett meningsfullt sätt påverka deras jobb.. Förnyelsen av detta partnerskap främjar värderingarna av ansvarstagande i leveranskedjorna, och vi ser fram emot att förena våra krafter och fortsätta att arbeta tillsammans med lösningar på frågor och framtida utmaningar som transportindustrin måste ta itu med, som t.ex. minskningen av koldioxidutsläppen i vår globala ekonomi."

"Tack vare det globala protokollet vet vi att våra krav når fram till högsta ledningen och att vi kan åtgärda de problem som arbetstagarna ställs inför" , säger en arbetstagare och facklig representant på DHL Guinea.

Parterna har kommit överens om att fortsätta sina produktiva samtal och kommer att hålla regelbundna möten på arbetsnivå tre gånger om året. Generalsekreterarna för ITF och UNI kommer att fortsätta att träffa styrelseledamoten för mänskliga resurser vid DPDHL Group minst en gång om året för att föra en dialog om viktiga frågor enligt överenskommelse.

Läs det gemensamma pressmeddelandet från UNI, ITF och DPDHL här.

Post och logistik

UNI Africa

UNI Americas

UNI Asien och Stillahavsområdet

UNI Europa