Nepal Telecoms personalfrågor uppmärksammas efter presidentens hungerstrejk

19.12.23

Nepal Telecoms personalfrågor uppmärksammas efter presidentens hungerstrejk

Shankar Lamichhane, ordförande för UNICTS Nepal och medlem i Nepal Telecoms styrelse, avslutade sin hungerstrejk efter att ha nått en överenskommelse med företagets ledning och styrelse om att ta itu med kritiska frågor som rör de anställda. Lamichhane, som företräder arbetstagarnas intressen i styrelsen, inledde strejken den 17 december framför verkställande direktörens kontor i Katmandu för att belysa problem som länge ignorerats inom Nepal Telecom.

Trots att Nepal Telecom är landets största skattebetalare och ett lönsamt företag med en vinst på 8 miljarder nepalesiska rupier (cirka 60 miljoner USD) 2022, fanns det fortfarande underliggande utmaningar. Bland annat gällde det genomförandet av kollektivavtal och rättigheterna för de nästan 4 000 anställda.

Strejken, som drevs av ledningens ovilja att ta itu med viktiga personalfrågor som social trygghet, pensionsförmåner och verksamhetsförbättringar, syftade till att få till stånd meningsfulla förändringar i företagets kultur och beslutsfattande. Lamichhane betonade också behovet av transparens genom tredjepartsutvärderingar av projekt och efterlevnad av kollektivavtal med fackföreningar.

Aktionen fick stöd från alla fyra fackförbund inom Nepal Telecom och 21 nationella fackförbund inom UNI Nepals samarbetsråd. Efter 27 timmar nåddes en överenskommelse mellan fackföreningarna, ledningen och styrelsen, vilket ledde till att Lamichhane avslutade sin strejk den 18 december med en symbolisk gest att ta emot juice från sekreteraren i kommunikationsministeriet.

Rajendra Acharya, UNI Asia & Pacifics regionsekreterare, lovordade resolutionen och framhöll att den är ett bevis på fackföreningarnas roll när det gäller att garantera rättvisa och främja en balanserad arbetsmiljö inom Nepal Telecom:

"Vi uppskattar det samarbete och den förståelse som alla inblandade parter har visat. Styrelsen har visat ett berömvärt engagemang för rättvisa genom att tillmötesgå kraven. Lösningen av denna fråga stärker inte bara fackföreningarnas betydelse inom Nepal Telecom utan understryker också företagets och fackföreningarnas engagemang för att upprätthålla en harmonisk och rättvis arbetsmiljö."