Nytt UNI-projekt för att lyfta detaljhandelsanställda i Nigeria och Uganda

31.01.24

Nytt UNI-projekt för att lyfta detaljhandelsanställda i Nigeria och Uganda

Ett nytt flerårigt projekt på UNI Africa för att förbättra arbetsvillkoren och lönerna för anställda inom detaljhandeln i Nigeria och Uganda och få med fler kvinnor och unga arbetstagare i fackliga strukturer har inletts den här månaden.

Projektet syftar till att bygga upp kollektiv förhandlingsstyrka genom att organisera fler medlemmar och ge kvinnor och unga arbetstagare möjlighet att delta i fackföreningar och avtalsförhandlingar. Det syftar också till att öka medvetenheten om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och främja valet av hälso- och säkerhetskommittéer.

"Vi är mycket glada över att inleda detta omfattande projekt och är fast beslutna att utöka vårt medlemsantal ytterligare, förbättra hälsa och säkerhet i Ugandas detaljhandelssektor och främja ett större deltagande av kvinnor och unga arbetstagare i vår fackförening", sa Moses R. Mauku, generalsekreterare för HTS Union of Uganda vid ett möte för att lansera initiativet. "Genom att bygga upp vår fackliga styrka kommer vi att kunna förhandla bättre för våra medlemmar och de frågor de bryr sig om."

Programmet, som stöds av den svenska givaren Union to Union, i samarbete med UNIs svenska medlemsförbund Handels, löper fram till slutet av 2027.

"Även om kontexten och situationen är olika är det slående att det alltid finns gemensamma kamper, hot och frågor som inte är bundna av gränser", säger Josefin Lundmark, internationell sekreterare på Handels. "Detta ambitiösa projekt i Nigeria och Uganda är särskilt spännande eftersom de flesta av våra medlemmar är kvinnor och många är under 35 år, så fokus på dessa grupper - och att öka deras deltagande i fackliga strukturer - är viktigt för oss. Vi ser fram emot att se projektet utvecklas under de närmaste åren och göra en verklig skillnad för arbetstagarnas liv och arbetsvillkor."

Det är första gången som UNI Africa samarbetar med fackföreningar i Nigeria, där en stor del av sektorn är informell.

"Genom att organisera fler formella arbetstagare i Nigeria kommer vi att ha kraft och solidaritet att nå ut även till informella arbetstagare", säger Keith Jacobs, regionsekreterare påUNI Africa . "I Uganda bidrog vårt arbete med HTS-facket till att det första kollektivavtalet på Carrefour i landet slöts.Med det här nya projektet vill vi nu utöka vår organisering till andra stormarknader, särskilt när globala aktörer tar sig in på marknaden."

Medlemmar i fackföreningen Shopdis, Nigeria, träffas vid lanseringen av projektet i januari 2023.

"Fokus på jämställdhet är starkt för detta projekt och vi hoppas att det kommer att bidra till att undanröja hindren för kvinnor att nå toppen av fackliga strukturer", tillade Jacobs." Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är en annan viktig fråga och arbetstagarna utsätts för många faror, vilket är något vi är fast beslutna att åtgärda."

Projektet kommer att genomföras genom en blandning av workshops om organisering, kollektivförhandlingar och jämställdhet för män. Det kommer också att innefatta UNI Equal Opportunities mentorprogram samt utbildning om föräldrars rättigheter. Fackföreningarna i Nigeria och Uganda kommer att hålla möten för att öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor, genomföra riskbedömningar i detaljhandeln och övervaka valet av arbetsmiljökommittéer på arbetsplatserna. 

Handel

UNI Africa