Nya Zeeländska säkerhetsvakter kommer att gynnas av ett banbrytande avtal om rättvis lön  

30.03.23

Nya Zeeländska säkerhetsvakter kommer att gynnas av ett banbrytande avtal om rättvis lön  

Säkerhetsvakter i Nya Zeeland firar en viktig seger för rättvisa löner och arbetsvillkor genom att sätta igång processen för deras första Fair Pay Agreement någonsin.

Det nyligen antagna lagförslaget om Fair Pay Agreements (FPA) har banat väg för ett banbrytande Fair Pay Agreement (FPA) för dessa arbetstagare, vilket möjliggör bransch- eller yrkesmässiga förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare i branschen.  

I onsdags tog deras fackförening E tū det första steget mot ett avtal om rättvis lön genom att skicka över 1 000 underskrifter från säkerhetsvakter över hela landet till regeringen för att inleda förhandlingsprocessen.

FPA-processen kommer att göra det möjligt för säkerhetsvakter att förhandla om bättre löner och arbetsvillkor och se till att de arbetar under säkra och värdiga förhållanden.

"Detta är inte bara en stor framgång för säkerhetsvakter, städare och andra arbetstagare, utan också ett viktigt steg mot rättvisa löner och arbetsvillkor på Nya Zeelands arbetsmarknad. Kollektivavtalens makt får inte underskattas, eftersom det är ett viktigt verktyg för att skydda arbetstagarnas rättigheter och hindra arbetsgivare från att konkurrera genom låga löner. Avtalet om rättvisa löner kommer att göra det möjligt för säkerhetsvakter att höja sin standard, sina färdigheter och sin utbildning, vilket garanterar att de arbetar under säkra och värdiga förhållanden. Detta är en viktig seger för arbetstagarnas rättigheter och visar att kollektiva åtgärder kan leda till positiva förändringar", förklarade Eddy Stam, chef för fastighetstjänster på UNI Global Union.  

De politiska beslutsfattarna i Nya Zeeland insåg behovet av sektorsvisa förhandlingar, snarare än att bara förbättra förhandlingarna på arbetsplatsnivå, på grund av landets historia av förhandlingsavtal och internationell forskning. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet genomförde Nya Zeeland en rad förändringar som undergrävde sektorsförhandlingar och fackföreningar, vilket ledde till ett arbetssystem som mer liknar USA, med svagare fackföreningar och främst förhandlingar på arbetsplatsnivå. Detta system har resulterat i flera decennier av ökande ojämlikhet, långsam löneökning och låg produktivitet, trots löften från företagsledare och politiker som stödde de nyliberala ekonomiska reformerna.  

År 2000 försökte Nya Zeeland stärka fackföreningarna och förbättra kollektivavtalsförhandlingarna, men ansträngningarna misslyckades utan en stark satsning på sektorsvisa förhandlingar. Rättvis lön 

Avtal om skälig lön ger arbetstagarna möjlighet att förhandla fram bättre löner och arbetsvillkor genom kollektiva förhandlingar och hindrar arbetsgivare från att konkurrera med låga löner.

Förhandlingsprocessen för FPA kommer att göra det möjligt för säkerhetsvakter att höja standarden på sina arbetsvillkor, höja sina löner, förbättra hälsa och säkerhet samt skapa möjligheter till utbildning och utveckling. Processen ger också säkerhetsvakterna möjlighet att ta upp branschfrågor i ett kollektivt samtal och hitta möjliga lösningar.  

E tū-delegaten och säkerhetsvakten Rosey Ngakopu, som har kämpat för rättvisa löneavtal under de senaste fyra åren, säger att hon är glad att det äntligen är dags att inleda ett avtal: 

"Det är en fantastisk känsla - allt vårt hårda arbete har gett resultat. Rättvisa löneavtal kommer att innebära att vi kan ta upp branschfrågor i ett kollektivt samtal och hitta möjliga lösningar.  

"FPA handlar om att höja standarden på våra arbetsvillkor, höja vår lön, kompetens och utbildning och se till att vi har allt vi behöver på plats för att arbeta säkert och värdigt. Jag kan inte vänta på att sätta mig vid förhandlingsbordet och börja förhandla."

Nya Zeelands erfarenheter och åtgärder visar att det är nödvändigt att införliva förhandlingar inom sektorn i varje politik för att förbättra arbetsvillkoren. Lagförslaget om rättvisa löneavtal antogs i oktober 2022.  

Fastighetstjänster

UNI Asien och Stillahavsområdet