Uppdateringen av OECD:s riktlinjer är positiv men ytterligare förändringar behövs, säger UNI

04.07.23

Uppdateringen av OECD:s riktlinjer är positiv men ytterligare förändringar behövs, säger UNI

UNI Global Unionen välkomnar många av de nyligen antagna ändringarna av OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarsfullt företagande, men är besviken över att det inte gjordes några betydande förbättringar av förfarandena för att genomdriva riktlinjerna, en kritisk svaghet i den nuvarande ramen.

OECD:s riktlinjer har uppdaterats flera gånger sedan de först skapades 1976, och den senaste omfattande revideringen ägde rum 2011. UNI fortsätter att vara en av de mest aktiva fackliga användarna av riktlinjerna, och vi har ofta drivit fall för att ta itu med utbredd misskötsamhet från företagens sida. 

I sin sammanfattning av förändringarna skriver UNI

"UNI är glad över att se kravet på tillbörlig aktsamhet i samband med teknik, något som blir allt viktigare i denna nya tid. Att riktlinjerna utvidgas till att omfatta alla arbetstagare, inte bara de som är anställda av det multinationella företaget, är också en viktig förändring. Och tydliga skrivningar om ingrepp i rätten att organisera sig välkomnas. 

"Vi är dock besvikna över att våra rekommendationer om förfarandena till stor del ignorerades eller endast togs upp i mycket små steg."

"OECD:s krav på 'flexibilitet' när det gäller de nationella kontaktpunkternas förfaranden ger fackföreningar och det civila samhället en möjlighet att kräva förändringar på nationell nivå. I stället för att överge riktlinjerna har vi nu ansvaret att göra det 'bästa' ännu bättre. Nationella regeringar bör pressas att genomföra procedurförändringar på nationell nivå, för att möjliggöra slutliga beslut i sakfrågor med en mer strömlinjeformad medlings- och beslutsprocess, och konsekvenser för underlåtenhet att följa riktlinjerna. Om tillräckligt många nationella kontaktpunkter arbetar enligt en högre standard kommer det att finnas ett tryck i nästa "revidering" att höja ribban för alla."