x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Organisering, jämställdhet och Amazonarbetarnas uppror: Dag 1 på UNIs världskongress

29.08.23

Organisering, jämställdhet och Amazonarbetarnas uppror: Dag 1 på UNIs världskongress

Dag 1 av UNI Global Unions 6:e världskongress inleddes i Philadelphia med en fullspäckad agenda med teman som facklig makt, kvinnors rättigheter och kampen för att få Amazon att betala.

"Vi samlas här på kongressen för att planera de kommande fyra åren, men också för att fira och på nytt bekräfta kraften i det globala fackliga arbetet. För även om de krafter som är riktade mot arbetstagarna är stora, är vi större. Den största demokratiska rörelsen i världen. Och vi har potential att bli ännu större. Vi måste vara enade och strategiska. Vi kommer inte att uppnå dessa mål genom att fråga artigt. Vi kommer att behöva kämpa. När vi kämpar vinner vi", sade UNIs generalsekreterare Christy Hoffman.

"Vårt uppdrag är att stärka fackföreningarna för att förbättra arbetstagarnas liv och förändra den globala maktbalansen. Och det innebär inte bara att prata om det, utan att faktiskt göra skillnad. Att få saker gjorda. Och det gör vi."

Den första delen av dagen, "Att bygga facklig styrka för alla", modererades av Rocio Sáenz, vice ordförande för SEIU (USA ), och belyste UNI-förbundens organisatoriska framgångar i de olika regionerna.  

Tony Clark, verkställande direktör för Major League Baseball Players Association och ordförande för UNIs World Players Association, förklarade hur deras fackförbund organiserade de mindre ligorna för första gången någonsin: " Vi hade turen att få vårt första kontrakt. Sjukvårdsförmåner, pension, fördubblad eller tredubblad ersättning över en natt. Och det skulle inte ha hänt om vi inte hade haft rätt ledarskap och rätt spelare."

Taketoshi Matsuzaka, från UA ZENSENs handelsavdelning, talade om de historiska löneökningarna för arbetstagarna under årets branschvisa löneförhandlingar, som äger rum varje vår. "Vår våroffensiv satte verkligen fokus på fackliga aktiviteter i Japan - och på unga arbetstagare, liksom deltidsanställda som står utanför fackföreningsrörelsen", sa Matsuzaka.

Organisering genom globala avtal

UNIs globala avtal med multinationella företag spelar en avgörande roll när det gäller att stödja arbetstagare som organiserar sig i utmanande miljöer. Cristina Gogescu, generalsekreterare för FSC i Rumänien, beskrev hur UNIs globala avtal med stormarknadskedjan Auchan öppnade dörren för att bilda en fackförening på stormarknadskedjan i mars i år:  

"Vårt mål är att få minst 35 procent medlemmar i april nästa år så att vi kan börja förhandla om ett kollektivavtal. Hittills har antalet medlemmar ökat stadigt och vi är övertygade om att vi kommer att få lagligt erkännande som planerat."

På samma sätt berättade Liz Passaro från SutraH&M (Peru) om sitt fackförbunds vinnande kampanj, som stöddes av UNI och utnyttjade det globala avtalet med den svenska snabbmodejätten H&M: "Vi kunde teckna vårt första kollektivavtal och vår första löneökning på över sex år och företaget är fast beslutet att förbli neutralt.

UNI:s organisationscenter

UNIs världsledande regionala organisationscenter i Östeuropa (COZZ och UNISEEOC), Colombia (COE) och Västeuropa (EPOC) fick erkännande för sitt effektiva arbete med att bygga upp fackföreningar på fältet.

"Vi har organiserat nya icke-fackliga arbetsplatser i Polen, Ungern och Tjeckien inom vård, ICTS, grafisk industri och förpackning, och genomfört kompletterande kampanjer inom handel och finans. Bara under det senaste året har COZZ framgångsrikt organiserat Thales i Polen, Elanders i Ungern och Alzheimer Care-hem i Tjeckien. Vi har sex pågående kampanjer, inklusive Google och Orpea. Strategin är inte bara att lyckas i några få företag, sektorer eller länder, vi siktar på motståndskraftiga fackliga strukturer i hela Europa som kan stå emot alla nya angrepp från nyliberalismen", säger Oliver Roethig, regional sekreterare för UNI Europa.

"Vår organiseringskampanj Breaking Through är en av de viktigaste strategierna som fackföreningarna i världen har fastställt. Genom att genomföra detta förväntar vi oss att bygga upp arbetstagarnas makt som kan göra verklig förändring i människors liv. Det hjälper oss att bekämpa ojämlikhet och fattigdom. COE är en del av vår bredare strategi som har mer än 70 personer som arbetar i Amerika, för att hjälpa fackföreningar att utveckla organisering, nå bättre kollektivförhandlingar och skydda demokratin", säger Marcio Monzane, regionsekreterare för UNI Americas.

Carol Scheffer, från UNIs irländska medlemsförbund, Communication Workers Union, förklarade:

"Fördelen med EPOC är att det kommer att utveckla denna kapacitet inom alla nivåer av våra fackföreningar, från gräsrotsrepresentanter till högre fackliga tjänstemän. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vi har en konsekvent och gemensam förståelse för hur vi bäst kan öka arbetstagarnas inflytande."

Globala allianser

Kongressen betonade också vikten av internationella nätverk och global solidaritet för att bygga makt. UNIs DHL Alliance i Afrika har nått anmärkningsvärda framgångar med att organisera fackföreningar på världens största logistikföretag och har hittills expanderat från fem till 32 länder på kontinenten.

"Det är viktigt för oss att ha internationella allianser. I många länder finns det många fler människor som kan dra nytta av friheten att organisera sig och många kommer att dra nytta av att ha fackföreningar", säger Ibrahima Sarr från SNTPT, i Senegal.

Rosalina Ngakopu från E tū i Nya Zeeland berättade om sitt förbunds kampanj för att säkra ett avtal om rättvisa löner för säkerhetsvakter, vilket lägger grunden för nationella förhandlingar på en sektorsövergripande nivå. E tū har fått stöd av UNIs amerikanska medlemsförbund SEIU under resans gång.

"År 2022 gjorde våra starka kvinnliga Pacifica-ledare E tū:s muntliga framställningar om FPA inför parlamentets särskilda utskottsförhör. Vi gick hårt och starkt fram, vi brydde oss inte om motgångarna, motgångarna inspirerade oss att arbeta hårdare för att uppnå det vi har föresatt oss att göra", säger Ngakopu.

UNI passade också på att lansera ett nytt insamlingsinitiativ som gör det möjligt för enskilda personer att visa sin globala solidaritet och stärka organisationskapaciteten runt om i världen genom ett ekonomiskt bidrag online.  

UNI:s Breaking Through Awards för organisering mot alla odds tilldelades fackföreningar i Finland, Nepal och Uganda, samt Jobs with Justice, en arbetarrörelse i USA. Erica Smiley, verkställande direktör, uttryckte sin tacksamhet för erkännandet och sade

"Att få detta pris från UNI Global Union är verkligen en ära och ett bevis på de visionära fackliga, samhälleliga, religiösa och studentledare som försökte bygga ett nätverk av smidiga organisationer och fackföreningar som skulle samarbeta som jämlikar kring en gemensam vision om att utvidga organisering och kollektiv förhandlingsrätt för alla och ett engagemang för kreativa metoder som skulle matcha den moderna arbetarens erfarenheter och villkor."

Kvinnor som reser sig

På eftermiddagen presenterade Theresa Mortimer, BFSU (Bahamas), UNI World Women's Conference motion "Rising Together for Equality through Collective Bargaining", som förespråkar förhandlingar med ett genusperspektiv:

"När vi inkluderar kvinnors behov i våra avtal påverkar vi inte bara dem, utan hela familjer och samhällen, och vi öppnar dörrar för kvinnor att gå med i fackföreningsrörelsen", säger Mortimer.

En paneldiskussion fortsatte för att belysa kvinnofrågor som ofta ignoreras på arbetsplatsen. "Infertilitet, missfall, aborter och dödfödslar kan ha förödande fysiska och känslomässiga effekter på mamman som kan behöva månader för att återhämta sig fysiskt och mycket mer för att återhämta sig känslomässigt och psykologiskt från förlusten", sa Patricia Nyman från SACCAWU (Sydafrika).

Alejandra Estoup från La Bancaria (Argentina) tillade: "Vi har förhandlat fram klausuler för att hjälpa kvinnor i denna process. Från ledighet för äggfrysningsbehandling, där kvinnor har en arbetsdag ledigt med full lön för att genomgå denna behandling, till ledighet för surrogatmödraskap när man får barn via en surrogatmor."

Ruksana Perven från GPEU i Bangladesh berättade hur hon ledde en kampanj för bättre och säkrare sanitetsutrymmen på klädfabrikerna: "Det var därför kvinnogruppen i vårt fack kämpade för detta. För att de som kvinnor förstod hur viktig den här frågan är. Idag har vi vårt eget badrum. Vi kan byta om när vi behöver, ta toalettpauser när vår kropp kräver det och viktigast av allt, vi känner oss inte sårbara eller utsatta."

Fackföreningar runt om i världen tar också allt oftare ställning för att stödja offer för våld i hemmet. Carol Sheffer från CWU sa: "Irland kommer under hösten att införa lagstiftning om fem dagars betald ledighet för våld i hemmet. Detta kommer att ske med full lön och kan bara beskrivas som en seger för offret, arbetsgivaren och för den irländska fackföreningsrörelsen. Det är också en seger för kollektivförhandlingarna, utan vilka många offer skulle fortsätta att lida i tysthet."

#MakeAmazonPay

Den första kongressdagen avslutades med en passionerad session om den globala titanen Amazon.

Diskussionen leddes av Stuart Applebaum, ordförande för Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU ) i USA, som betonade det akuta behovet av att fortsätta hålla Amazon ansvarigt för sina handlingar.

"Det finns inget företag i världen som förkroppsligar orättvisorna och överdrifterna i 2000-talets ekonomi mer än Amazon. Oavsett om det handlar om ondskefull antifacklig verksamhet, brutala produktivitetsmål, övervakning av arbetare, användning av otrygga anställningsformer, monopolistiska affärsmetoder, skatteflykt eller extrem grönmålning. Detta företag är ett hot mot arbetstagarna, våra samhällen, vår planet och vår framtid", sade Applebaum.

"Jag har aldrig arbetat för ett företag som är villigt att spendera miljontals dollar på att krossa fackföreningar. Så när organiseringen började var jag tvungen att bestämma mig: sluta och gå vidare eller stanna och kämpa för rättvisa - och jag stannade" , säger Jennifer Bates, lagerarbetare på Amazon och RWDSU:s arbetsplatsledare i Bessemer, Alabama.

Stefaine Nutzenberger från ver.di (Tyskland) talade om behovet av att slå tillbaka mot Amazons överdrivna övervakning och skadliga algoritmstyrning: "Vi vill inte ha en värld där Amazon tillåts övervaka vad vi gör och inte kan erbjuda sina anställda anständiga arbetsvillkor. Vi kommer att kämpa för kollektivavtal på Amazon. Och det började med oss i Tyskland. Med arbetare som stod upp och hörde uppmaningen att strejka."

Jessie Moreno, Teamsters (USA ), gav ett lokalt perspektiv och krävde att Amazon skulle hållas ansvarigt för alla sina anställda: "Vi levererar Amazon-paket, kör Amazon-fordon och de fortsätter att säga till världen att vi inte är Amazon-arbetare. Vi behöver förändring och tiden för den förändringen är nu."

Andrea Borghesi, generalsekreterare för NIdiL/CGIL, sade i panelen: "Vi är starkare och mer motiverade än när vi började. Kampen sker inte bara i en sektor, vi måste samla våra olika krafter för att vinna på Amazon."