Teleperformance, UNI Americas och Utraclaro når ett avtal i Colombia

18.04.23

Teleperformance, UNI Americas och Utraclaro når ett avtal i Colombia

Följande är ett gemensamt uttalande från Teleperformance UNI Americas och Utraclaro om Colombia. Den officiella versionen av detta uttalande är på spanska.

Gemensamt uttalande
Teleperformance, UNI Americas och Utraclaro har nått en överenskommelse om genomförandet av det globala avtalet i Colombia.

"För att stärka gemensamma åtaganden om arbetstagarnas rätt att organisera sig i fackföreningar och delta i kollektiva förhandlingar".

Det är med stor tillfredsställelse som de tre parterna [Teleperformance, UNI Americas och Utraclaro] i dag meddelar att vi har nått en överenskommelse om att genomföra det globala avtal som undertecknades i Paris den 1 december 2022 i Colombia.

Avtalet garanterar att arbetstagarorganisationen inom Teleperformance Colombia får utöva facklig verksamhet med frihet och självständighet. Dessutom ger avtalet fackföreningarna möjlighet att få tillgång till arbetstagarna på arbetsplatsen för att diskutera fördelarna med att vara med i facket.

FurtHär skapas utrymme för facket att ha digital tillgång till distansarbetare och anställda på olika platser. Företaget har visat ett engagemang för att generera en konstruktiv relation där man kommer att fortsätta att erbjuda arbetsmöjligheter under lagliga och värdiga förhållanden. Företaget har gjort ett offentligt åtagande att anställda som väljer att gå med i facket, eller som vill spela en bredare roll som facklig representant eller ledare, inte kommer att diskrimineras.

För Colombias del är det så här det globala avtalet, som undertecknats av UNI Global Union och Teleperformance, genomförs, eftersom det "bygger på erkännandet av de grundläggande arbetsrättigheter som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO) och på respekten för OECD:s riktlinjer för multinationella företag".

Den fastställer åtgärder, garantier, utrymmen för dialog och kommunikationskanaler mellan fackföreningen, arbetstagarna och företaget som gör det möjligt att bygga upp en god relation. Det underlättar också utövandet av fackföreningsfriheten, som parterna definierar som en mänsklig rättighet vars erkännande kommer att gynna alla.

Detta historiska avtal i Colombia är det första genomförandet av det globala avtalet mellan UNI Global Union och Teleperformance. Avtalet fungerar som en global modell för hur fackföreningar och företag kan samarbeta för att säkerställa skyddet av arbetstagarnas rättigheter, skapandet av anständiga och kvalitativa arbetstillfällen och social dialog.

Teleperformance, Utraclaro och UNI är särskilt tacksamma mot Edwin Palma Egea, biträdande minister för arbetsmarknadsrelationer och inspektion. Tack vare hans medling och det colombianska arbetsmarknadsministeriet nådde vi ett avtal som var fördelaktigt för parterna och utan tvekan för Colombia.

Bogotá, 18 april 2023

 

Nyheter

IKT och relaterade tjänster

UNI Americas