x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Teleperformance Jamaica, UNI Global Union och BITU Trade Union tillkännager nytt avtal

25.01.24

Teleperformance Jamaica, UNI Global Union och BITU Trade Union tillkännager nytt avtal

Framstegen fortsätter efter undertecknandet av det globala avtalet mellan Teleperformance och UNI Global Union för drygt ett år sedan. Vi är glada att kunna tillkännage den senaste utvecklingen i Jamaica.

Gemensamt uttalande från Teleperformance Jamaica, UNI Global Union och BITU Trade Union om det nya avtalet

Teleperformance Jamaica, UNI Global Union och fackföreningen BITU är glada över att gemensamt tillkännage undertecknandet av ett banbrytande fackföreningsavtal den 25 juli 2023. Detta historiska avtal är det största i sitt slag i Jamaica och visar Teleperformance engagemang för att främja en inkluderande och medarbetarcentrerad arbetsmiljö.

Detta viktiga avtal innebär ett anmärkningsvärt steg framåt för både Teleperformance och dess värdefulla anställda, eftersom det erkänner och upprätthåller alla arbetstagares rätt att ansluta sig till och delta i en fackförening utan att stöta på fientlighet eller hinder. Vi berömmer Teleperformance för att ha tagit detta viktiga steg mot att skapa en atmosfär där de anställdas röster hörs och bemöts med respekt och hänsyn.

Avtalet säkerställer att arbetsgivaren förblir opartisk och neutral i frågor som rör arbetstagarnas organisering i en fackförening.

Teleperformance är medvetet om att beslutet att gå med i en fackförening är personligt och anser att det helt och hållet bör ligga hos den anställde. Denna utfästelse om opartiskhet utgör en avgörande förändring i företagets inställning och visar Teleperformance progressiva syn på anställdas rättigheter och representation.

Vi är glada att kunna bekräfta att detta avtal ger samma rättvisa möjligheter och tillgång till fackligt medlemskap för både anställda på plats och distansarbetare. Erkännandet av distansarbetarnas röst är ett bevis på Teleperformances framåtblickande och inkluderande strategi, som tar hänsyn till arbetets föränderliga natur och säkerställer att alla anställda har samma möjligheter.

Teleperformance vilja att samarbeta med fackliga representanter återspeglar ett lovvärt engagemang för att vårda en konstruktiv och samarbetsinriktad relation. Vi, som UNI Global Union och BITU Trade Union, ser fram emot att arbeta nära Teleperformance för att främja en miljö av ömsesidig förståelse, respekt och samarbete.

Detta avtal är ett exempel på Teleperformances banbrytande ledarskap när det gäller att ta tillvara de anställdas ambitioner och intressen, och utgör ett inspirerande exempel för företag i Jamaica och andra länder. Vi anser att Teleperformance genom att erkänna och stödja arbetstagarnas rättigheter lägger grunden för ökat välbefinnande på arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse och produktivitet.

När vi nu går vidare tillsammans firar vi denna milstolpe och fortsätter att arbeta för en positiv, inkluderande och produktiv arbetsmiljö på Teleperformance Jamaica. Den anda av partnerskap som visas i detta avtal förstärker uppfattningen att när företag och fackföreningar samarbetar kan de effektivt ta itu med utmaningarna på den moderna arbetsplatsen och göra den till en bättre plats för alla.

Undertecknad,

Teleperformance Jamaica

UNI Global Union

BITU fackförening

Nyheter

IKT och relaterade tjänster

Globala avtal

UNI Americas