Under dessa 16 dagar säger vi: "Stoppa våldet från tredje part!

21.11.22

Under dessa 16 dagar säger vi: "Stoppa våldet från tredje part!

Den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor den 25 november markerar starten på 16 aktivitetsdagar mot könsrelaterat våld. I år ökar UNI Global Union genom UNI:s avdelning för lika möjligheter medvetenheten om våld från tredje part och vad som måste göras för att stoppa det.

Våld från tredje part är våld som utövas av kunder, klienter, patienter och deras familjemedlemmar och kan drabba arbetstagare inom alla sektorer.

De kostnader som arbetstagare drabbas av våld och trakasserier från tredje part är enormt höga. Från frånvaro till hög personalomsättning, från förlust av produktivitet och inkomst till förlust av arbete och långsiktiga psykologiska effekter. I Förenta staterna beräknas de ekonomiska förlusterna till följd av våld på arbetsplatsen uppgå till mer än 120 miljarder US-dollar till följd av juridiska tjänster, sjukvård, återhämtningskostnader och så vidare.

Inom handeln har 9 av 10 anställda i detaljhandeln upplevt någon form av våld, medan anställda på callcenter dagligen utsätts för misshandel från uppringare.

"Jag blev personligen hotad med våldtäkt, skjutning/stickning och otroligt explicit sexuellt och våldsamt språkbruk. Detta var inte första gången det hände. Det har pågått i 18 månader", säger en anonym callcenterarbetare i Storbritannien.

UNI Equal Opportunities har tagit fram en verktygslåda för sociala medier och en affisch som medlemsförbunden kan använda under de 16 dagarna, som pågår från den 25 november till den 10 december.

Vi uppmuntrar våra medlemsorganisationer att använda detta material, dela det och fortsätta att kämpa för ratificering av ILO-konvention 190 och rekommendation 206 för att eliminera våld och trakasserier i arbetslivet, och även inkludera standardernas språk och klausuler i sina egna policyer och kollektivavtal.

Veronica Fernandez Mendez, chef för UNI Equal Opportunities, säger:

"Våld från tredje part drabbar oss alla. Arbetstagare, arbetsgivare, nationer. Den känslomässiga och mentala effekten av våld på arbetsplatsen kan inte kvantifieras. Arbetstagare måste åtminstone känna sig säkra på jobbet. Det är dags för fackföreningarna att agera, det är dags att arbeta tillsammans genom att upprätta starkare policyer och avtal som slår fast andan i ILO-konvention 190. För det kan förändra liv!"

Ladda ner filerna här: 

 UNI 16 dagar av aktivism - 2022