x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Asien och Stillahavsområdet anordnade en tvådagars workshop i Nepal om "Effektiv organisering av arbetstagare i en nepalesisk kontext".

02.02.23

UNI Asien och Stillahavsområdet anordnade en tvådagars workshop i Nepal om "Effektiv organisering av arbetstagare i en nepalesisk kontext".

UNI Asien och Stillahavsområdet organiserade en tvådagars workshop om "Effektiv organisering av arbetstagare i en nepalesisk kontext" i Pokhara, Nepal, där 20 arbetstagarledare från fackföreningar som är anslutna till UNI deltog, bland annat UNIAGE (gigarbetare) och UNIPHIN (vårdpersonal), FIEUN (finansarbetare), IMPRESSION (grafiska arbetare), ANPSSWU (detaljhandelsarbetare), ANCLWU (städare), UNITES (ICTS-arbetare), UNIPress (pressarbetare), CWU (kasinoarbetare), NABUN (kosmetologer) UNICOME (detaljhandelsarbetare). Workshopen gav deltagarna de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att effektivt leda kampanjer.

Den första dagen fick arbetstagarledarna en introduktion till begrepp som organisering och fackföreningarnas roll i en snabbt föränderlig arbetsmiljö. Arbetstagarna fick lära sig om personliga berättelser genom en praktisk övning i att berätta historier som grund för att bygga upp ett förtroende bland arbetstagarna.

Arbetstagarledarna lärde sig att identifiera de frågor som är djupt kända, allmänt kända och möjliga att vinna på arbetsplatsen och hur de kan rangordnas. Deltagarna rangordnade kollektiva frågor på sina arbetsplatser för att använda dem som grund för sin organisationsplan för att hitta ledare, bilda kommittéer och arbeta för kollektiva förhandlingar.

Den andra dagen av workshopen fokuserade på att identifiera naturliga ledare och bjuda in arbetstagare till ledarskap. Deltagarna funderade på vilka ledare som finns på deras arbetsplatser och hur man kan öka dessa arbetstagares engagemang för kampanjen genom att organisera samtal.

Workshopen avslutades med en session om arbetstagares rättigheter och arbetsrättslagar i Nepal, där man lyfte fram de viktigaste bestämmelserna i lagen om bidragsbaserad social trygghet från 2017, arbetslagen från 2017 och lagen om fackföreningar från 1993. Sessionen omfattade också ILO-konventioner och de nepalesiska arbetstagarnas konstitutionella rättigheter. Deltagarna identifierade de utvalda rättsliga bestämmelser i olika lagar som kan användas som organiseringsverktyg i deras kampanj och utarbetade en organiseringsplan som innefattar de olika element som de hade lärt sig.

"Jag har arbetat som organisatör i mitt fackförbund under lång tid, men den här utbildningen hjälpte mig att kodifiera mina färdigheter och även lära mig några nya färdigheter. Jag ser fram emot att pröva dessa nya färdigheter när jag organiserar arbetstagare för att få framgång. Jag är helt nöjd med den metodik som användes under utbildningen"- Kripa Karki, organisatör IMPRESSION Nepal.

"Den här utbildningen var mycket ny och unik för mig. Berättarsessionen var fantastisk och hjälpte mig att förstå varför jag är med i rörelsen och hur man bygger upp ett förtroende bland arbetarna. Samlingen av de juridiska frågorna som handbok och utbildning är också ett praktiskt verktyg i vårt organiseringsuppdrag." - Ramesh Timsina- Organizer UNICOME, Hetauda.

Nyheter

Nepal

UNI Asien och Stillahavsområdet