UNI GS till Världsekonomiskt forum i Davos: Arbetsgivare måste förhandla om risker och fördelar med AI

12.01.24

UNI GS till Världsekonomiskt forum i Davos: Arbetsgivare måste förhandla om risker och fördelar med AI

UNIs generalsekreterare Christy Hoffman har med sig ett brådskande budskap till Världsekonomiskt forum i Davos: Med artificiell intelligens (AI) som snabbt omformar arbetslivet är fackföreningarna viktigare än någonsin. 

Temat för årets konferens i den schweiziska bergsbyn är "Rebuilding Trust", och man kommer bland annat att diskutera hur artificiell intelligens är på väg att förändra världen - inklusive arbetslivet. WEF har kallat AI-genererad felaktig information för världens största hot på kort sikt.

UNI:s generalsekreterare Hoffman sade 

"Spridningen av felaktig information är inte AI:s enda hot mot demokratin. Om vi låter AI:s ekonomiska fördelar hamstras av ett fåtal kommer det att förvärra de redan häpnadsväckande nivåerna av global ekonomisk ojämlikhet, vilket undergräver förtroendet för demokratiska institutioner. Genom att stärka fackföreningarna och utvidga kollektivförhandlingarna kan vi ta itu med AI:s ekonomiska risker direkt. Vi kan se till att arbetstagarna har makten att forma användningen av tekniken och delta i dess vinster. Det är den väg våra samhällen måste följa för att skapa en rättvis framtid."

I en essä som nyligen publicerades av WEF fortsätter Hoffman med detta argument:

"Att bedöma framgången med generativ AI enbart utifrån produktivitets- och vinstmått missar målet. Prognoser om att tillföra 7 biljoner dollar årligen till den globala ekonomin eller öka företagens vinster med 4,4 biljoner dollar bör inte hyllas som triumfer om de bara förstärker befintliga ojämlikheter, destabiliserar demokratier och försämrar kvaliteten på jobben.

"Vi måste se till att AI gynnar alla och att säkerställa arbetstagarnas förhandlingsstyrka är sättet att göra det på."

UNI har stöttat sina medlemsförbund i att driva på för en rättvis implementering av teknik, inklusive generativ AI.  

Till exempel organiserade man global solidaritet under Writers Guild of America, East and West, framgångsrika 148-dagarsstrejk - den första där AI var en central förhandlingsfråga - och UNI firade deras seger som en seger för alla arbetstagare. Deutsche Telecom och dess företagsråd har just utfärdat ett "Manifest" som beskriver en gemensam strategi för att bedöma AI och dess konsekvenser, tillsammans med skydd för viktiga rättigheter.

Och nu senast undertecknade Microsoft ett kollektivavtal med Communications Workers of America som omfattar hundratals anställda vid spelstudion ZeniMax och som innebär att företaget måste informera facket om införandet av AI eller automatisering "kan påverka det arbete som utförs" av fackmedlemmar. På begäran ska företaget förhandla om konsekvenserna för de anställda. 

Förutom stöd för kollektivförhandlingar om teknik som AI kommer Hoffman också att kommentera obligatorisk due diligence för mänskliga rättigheter för alla företag och säkerställa levnadslöner globalt.

Journalister som är intresserade av ytterligare kommentarer från generalsekreterare Hoffman kan kontakta oss här.